Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 a v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto internetové stránky (zsjestrebi.cz), které jsou plně v souladu s výše zmíněnými dokumenty.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru:

obsahová část i programová část: reditel@zsjestrebi.cz;

Postupy pro prosazování práva

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.

DOC(X), XLS(X), PPT(X) - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.

ZIP, RAR - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.