Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Zápis do 1. třídy

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 2023/24

14. dubna 2023 od 14:00 do 17:30 v budově ZŠ Provodín

Postup:

1) vytiskněte si formulář o přijetí (pokud víte, že budete žádat rovnou i o odklad, vytiskněte obě žádosti)

Žádost o příjetí (434,9 kB)
Žádost o odklad (652,4 kB)
 

2) vyplňte příslušné žádosti a doručte škole spolu s kopií rodného listu dítěte jednou z možností:

 - datovou schránkou: qu5md4e
 - e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na reditel@zsjestrebi.cz
 - poštou na adresu školy: č.p. 105, Jestřebí, 471 61
 - osobně do schránky (boční vchod od kostela budovy ZŠ Jestřebí)

V případě žádosti o odklad doložte spolu se žádostmi také doporučení šk. poradenského zařízení a posudek dětského lékaře nebo klinického psychologa
 

3) o výsledku žádosti budete vyrozuměni písemně, v případě nejasností Vás budeme telefonicky kontaktovat
 

TĚŠÍME SE NA VÁS  :)