Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Oznámení o konání voleb do školské rady na období 2021-2024

Ředitel školy dne 27. května 2021 oznamuje zahájení konání voleb do školské rady na následující období 2021-2024.

Volby 2021-24
Upřesnění 2021-24
Kandidátní listina

Volby členů za pedagogický sbor

Volba členů za pedagogický sbor proběhla 4. 6. 2021.

Protokol o průběhu a výsledky voleb - pedag. sbor

Volby členů za zákonné zástupce

Volba členů za zákonné zástupce proběhla ve čtvrtek 24. 6. 2021

  • v budově Provodín od 15 do 17 hodin (začátek i konec voleb může být posunut vzhledem k příjezdu žáků ze školního výletu tak, aby rodiče mohli odvolit)
  • v budově Jestřebí od 12 do 17 hodin

Protokol o průběhu a výsledky voleb - zákonní zástupci