Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Školní projekty

Projekt Evropa

Celoškolní projekt Evropa vychází z vědomí kontinuity národní, evropské a světové kultury. Je výrazem snahy o vytvoření integrity "starého" kontinentu a prostředkem k rozvoji mezinárodní spolupráce a porozumění.

Etická výchova

Projekt prochází systematicky celým obdobím školní docházky

Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností u žáků především na základě zážitkové metody. Není tedy filozofickou disciplínou, ale praktickým pedagogicko-psychologickým nástrojem, jak u žáků rozvíjet základní sociální dovednosti. Základním...

Vznik Československa

17. listopad

Sportovní den dětí

AKADEMIE

Celoškolní veřejná vystoupení

www.zsjestrebi.cz/news/vanocni-akademie/

JARMARK

Zahradní slavnost a prodej výrobků

Formou Jarmarku pořádáme společné setkávání žáků, rodičů i přátel školy. Kromě prodeje výrobků doprovází událost i bohatý program. www.zsjestrebi.cz/news/skolni-jarmark/