Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Školní parlament

Školní parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana.

V parlamentu naší školy pracují zástupci žáků 4.-9. třídy, což je z organizačních důvodů, neboť menší děti jsou v budově v Provodíně a bylo by organizačně obtížné se scházet společně. Z každé třídy je do školního parlamentu nominován jeden zástupce. Celkem tedy pracuje v žákovském parlamentu 6 žáků pod vedením školního metodika prevence. V Provodíně se scházíme všichni spolužáci společně. Na pravidelných schůzkách řešíme aktuální témata a důležité podněty. např. úspěchy žáků ve školních a mimoškolních aktivitách, plán akcí na dané období, výzdoba školy, oslavy svátků – sv. Valentýn…, konkrétní problémy v budově a hledání jejich řešení.