Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Dokumenty školní družiny

Typ dokumentu Platnost od / zveřejněno Soubor ke stažení

ŠVP školní družiny

1. 9. 2020 ŠVP družina

Zápisní lístek do družiny - Provodín

1. 9. 2022

Zápisní lístek do družiny - Provodín

Zápisní lístek do družiny - Jestřebí

1. 9. 2022

Zápisní lístek do družiny - Jestřebí

Odhláška ze školní družiny

1. 9. 2022 Odhláška ŠD

Vnitřní řád školní družiny

1. 9. 2022 Vnitřní řád ŠD

Směrnice o výši úplaty

1. 9. 2023 Směrnice úplata ŠD

Žádost o prominutí (snížení) úplaty

1. 9. 2022 Žádost o prominutí (snížení) úplaty