ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO PRVNÍHO

ROČNÍKU V ZŠ JESTŘEBÍ - PŘIJATÍ ŽÁCI - zde

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČLÁNKY 2018/2019

Exkurze k psovodům na Grabštejn - ZŠ Provodín

04.06.2019 21:50
Dnes jsme s vydali na výlet až na Grabštejn. Pozvali nás totiž vojáci, psovodi, na svou posádku. Zde jsme viděli ukázku práce vojenských psů. V jedné scénce jsme si dokonce i zahráli. Mohli jsme prozkoumat i vojenskou Tatru. Počasí nám přálo, svačinky nám chutnaly a už nám zbýval pouze...

Český den proti rakovině

03.06.2019 08:52
Děti naší školy prodaly ve sbírce 177 kytiček a utržily 3 951 Kč. Všem dárcům děkujeme. 

Sportovní den dětí

02.06.2019 20:59
V pátek 31. 5. se ve škole neučilo, všichni žáci základní školy v doprovodu svých třídních učitelek a učitelů dorazili na školní dvůr budovy v Provodíně, kde pro ně učitelé a zaměstnanci školy uspořádali sportovní den ke Dni dětí. Všichni se tak během dopoledne vystřídali na různých disciplínách...

Fotbalový turnaj Kravaře

17.05.2019 07:40
    Ve čtvrtek 16. 5. 2019 se družstvo chlapců 1. stupně zúčastnilo fotbalového turnaje Máchův pohár v Kravařích.  Turnaj slavnostně zahájil náš pan starosta Karel Schreiner. Porazili jsme Dubou, remizovali s Kravařemi, jen družstvo z Verneřic nás dvakrát...

Dopoledne s Karlem Hynkem

17.05.2019 07:03
Jako každý rok i letos se žáci osmého ročníku podívali do Památníku Karla Hynka Máchy v Doksech. Prohlédli, přečetli a s úžasem zjistili, že velký český romantik má cosi společného i s tzv. kramářskou písní. Pro některé bylo velkým překvapením rovněž zjištění, že spisovatel velmi rád a často...

Český den proti rakovině

17.05.2019 06:52
Ve středu 15.května jsme se zúčastnili sbírky pořádané Ligou proti rakovině. Žákyně deváté třídy Alice Zástavová a Jiřina Nováková nabízely dětem ke koupi žluté kytičky a informovaly je o prevenci rakoviny. Přestože počasí pobytu venku moc nepřálo, prodalo se přes 150 kytiček. O výtěžku sbírky...

Zápis do Mateřské školy Jestřebí

07.05.2019 20:05

Preventivní programy Maják

30.04.2019 14:12
V pondělí 29. 4. se žáci 4., 6., 7. a 8. třídy zúčastnili preventivních programů: SRANDA NEBO UBLIŽOVÁNÍ Program pracuje s vnímáním záměrného ubližování z pohledu různých stran. Třída také pojmenovává problémy kolektivu a nastavuje vzájemné hranice a respekt. Výstupem je uvědomění si...

Preventivní program "(NE)bezpečný mobil"

26.04.2019 13:49
Dne 25. 4. se žáci 7., 8. a 9. třídy zúčastnili preventivního programu zaměřeného na možná nebezpečí spojená s využíváním mobilního telefonu. V rámci základních bezpečnostních doporučení se žáci seznámili např. s možnostmi ochrany telefonu před neoprávněným přístupem včetně krádeže či pravidly...

Pracujme s OLÍNKY

26.04.2019 07:00
To je lidový název pro nový typ tabletu 2v1 (all in one). Práci si sedmáci vyzkoušeli v hodině fyziky na připravených hrách v programu Suite smarttech. Vyzkoušeli pexeso, doplňovačky, rozřazování. Cílem bylo, aby se seznámili a naučili pracovat s novým tabletem a novým programem. Jestli se naučili...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČLÁNKY 2018/2019

V této rubrice nejsou žádné články.

ŽAKOVSKÁ KNÍŽKA

3D VÝUKA

Víte, že naše škola disponuje jako první v kraji nejmodernějším 3D výukovým systémem pro výuku přírodovědných oborů?

VÝUKA JAZYKŮ

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku jazyků?

VÝUKA EKOLOGIE

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku environmentální výchovy? Důraz je kladen na problematiku vztahu člověka k životnímu prostředí.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Víte, že díky nízkému počtu žáků ve třídách máme prostor k tomu respektovat jejich osobnost ?

VÝUKA PLAVÁNÍ

Víte, že naše škola podporuje výuku plavání?

 

DOPRAVA DO ŠKOLY ZDARMA

Víte, že proplácíme žákům cestovné?

      

ZÁJMOVÁ VÝUKA

ZDE naleznete širokou paletu kroužků. Vybere si každý.

TŘÍDNICKÉ HODINY

Víte, že díky pravidelným třídnickým hodinám pracujeme na lepším klimatu v dětském kolektivu?