ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2017/2018

80 let školy v Provodíně a školní jarmark

20.05.2018 09:15
Ve čtvrtek 17. 5. 2018 se školní pozemek v Provodíně začal proměňovat. Na zahradě rostly stánky, pódium, nosily se lavičky a stolky, v zemi se objevila jáma. Proč to všechno? Budova školy v Provodíně slavila 80 let. A to si zaslouží pořádnou oslavu.  Ve 14,00 hod se škola v plné parádě...

Projektový den „Evropa a svět“ – prezentace žáků o zemích celého světa

10.05.2018 13:23
Dne 10. května. 2018 proběhl ve všech třídách naší školy projektový den „Evropa a svět“, který byl sestaven z prezentací žáků o zemích celého světa. Tyto prezentaci si žáci sami připravovali doma i ve škole. Součástí prezentací byly obrázky, texty, povídání, mapy, listy s otázkami a soutěže,...

Exkurze do Diama ve Stráži pod Ralskem

09.05.2018 12:31
Ve středu 9. května navštívili společně žáci 8.-9. třídy ZŠ Dubá a ZŠ Jestřebí státní podnik DIAMO, který provádí především zahlazování následků hornické činnosti, tj. likvidační, sanační a rekultivační práce v areálech provozů a zařízení spojených s těžbou a úpravou nerostů a jinou průmyslovou...

Duben – měsíc bezpečnosti…

03.05.2018 12:10
a to všude a ve škole obzvlášť a nejen v dubnu.   Leč právě v tomto měsíci nás navštívili policisté a díky nim jsme se ujistili, že opakování je opravdu matkou moudrosti. A ne pouze v dopravě…    Činorodí jsme však byli i v jiných oblastech. Tak např. otázka...

Demokratická republika Kongo na II. stupni

28.04.2018 09:19
Ve středu 25. dubna navštívil naši školu major Mgr. Tomáš Chvojka, aby seznámil žáky 7., 8. a 9. tříd s multikulturním životem. Bývalý pozorovatel OSN našim žákům poutavě vyprávěl o mezilidských vztazích, životních cílech, o životě dětí v tomto Africkém státě a celkově smyslu a stylu života...

Čarodyáda

28.04.2018 08:21
V pátek odpoledne jsme se sešli na provodínské zahradě v čarodějnických kostýmech, abychom si společně zasoutěžili. Pro děti byla připravena na běžeckém ovále malá čarodějnická olympiáda. Děti přeskakovaly oheň, létaly na košťatech, prolézaly pavučinkou, zápasily s kulovým bleskem a překonávaly...

Kde končí žlutý kontejner...

23.04.2018 12:51
V pátek 20. dubna žáci druhého stupně navštívili provozovnu mezinárodní společnosti Suez v Srní. Tato firma poskytuje ekologické a bezpečné služby zpracování a využití odpadů pomocí vyspělých technologií. Využívá odpady jako zdroje pro budoucnost, a chrání tak omezené...

Duben - měsíc bezpečnosti

21.04.2018 21:20
Ve čtvrtek 19. 4. 2018 nás navštívili policisté a připravili si pro nás besedu o bezpečnosti v dopravě. Většina důležitých pravidel pro nás byla opakováním, ale dozvěděli jsme se i další a další věci o bezpečnosti. Opakování je matka moudrosti, a když jde o život, tak obzvláště. Učili jsme se...

Den Země na 1. stupni

19.04.2018 17:03
V úterý jsme s nadšením vyšli do krásného dne objevovat jarní přírodu v okolí školy. V lesíku za nádražím jsme našli sasanky, hluchavky a hlavně několik šneků, kteří s námi prošli celou trasu výletu. Paní učitelka měla plastové krabičky a brzy jsme je zaplnili i dalšími nálezy jako např. brouky,...

Prevence sociálně patologických jevů

16.04.2018 19:41
I v druhém pololetí probíhaly na naší škole preventivní programy, které realizuje společnost Maják, o. p. s. Jsou to programy všeobecné primární prevence, jejichž cílem je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy a efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků. V 5. a 6. ročníku to bylo...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MATEŘSKÁ ŠKOLA 2017/2018

Mokřad

30.04.2018 12:22
Předškoláci navštívili mokřad v Jablonném v Podještědí. Pozorovali jsme různé druhy živočichů od ptáků až po hmyz žijící ve vodě. Dozvěděli jsme se, jak důležité jsou vodní plochy a stromy pro náš život- je to přírodní klimatizace, která nám zajišťuje příjemný pobyt v přírodě oproti pobytu...

Canisterapie

30.04.2018 12:11
Dvě překrásné fenky Fidorka a Borůvka nás přivítali ve školce v Provodíně se svým pánem Filipem. Vyprávěli nám o tom, jak psi dokážou rozumět lidem a lidé zase psům.  Fidorka i Borůvka milují hry a o to víc, když si můžou hrát s dětmi. Hráli jsme si na honěnou, na přetahovanou a...

Návštěva 1. třídy

11.04.2018 09:03
Kvapem se blíží zápis do první třídy, ale také konec školního roku. Přeběhnou i prázdniny- kdo z vás by to neznal a v září se z našich předškoláků stanou školáci. Jaké je to ve škole? Přišli jsme se podívat na výuku první třídy v Provodíně. Kamarádi, co od nás odešli minulý rok, nám povyprávěli,...

Velikonoční zajíček

29.03.2018 16:29
Na zelený čtvrtek jsme si s dětmi povídali o Velikonocích. Jaké se dodržují lidové zvyky, kdo má upletenou pomlázku, kdo mamince pomáhá upéct Beránka, maznec či barvit vajíčka. Po procházce vesnicí, kdy jsme pozorovali pestré velikonoční ozdoby na několika zaradách jsme doputovali i  k naší...

Pavouček a jeho přátelé

28.03.2018 09:51
Třetí setkání se zvířátky bylo opravdu zajímavé. Když veselý pan chovatel vytáhl pavouka sklípkana, polovina dětí se s velkým vřískotem schovala za židličky nebo rovnou utíkaly pro pomoc k paní učitelce, že je zachrání. Samozřejmě je zachránila a pavoučka si prohlédli zblízka jen ti nejodvážnější....

Vynášení morany

28.03.2018 09:33
Jaro kdepak jsi??? Stále poletuje sníh, stále je sluníčko daleko a málo nás hřeje, a my bychom si tolik přáli jaro. Děti si vyrobily Moranu- symbol zimy a za velkého burácení bubnů, řechrtaček a chrastítek, jsme ji hodili do robečského potoka. Děti sluníčko volaly jarními písničkami a básničkami,...

Velikonoční jarmark

28.03.2018 08:44
Březnové úterní dopoledne se jídelna proměnila v jarní obchůdek se spoustou krásných velikonočních ozdob. Zakoupením věnečku, beránka či drobných zápichů lidé přispěli dětem do školky na nové hračky a na výlet o děčínské Zoo. Především děkujeme maminkám, které nám pomohly jarmark připravit a...

Beseda s policií

27.03.2018 16:28
Policie české republiky má za úkol pomáhat a chránit a to i ty nejmenší z nás. Ve školce nás dnes navštívil policista praporčík Pavel Šlambora, který si s dětmi velmi hezky povídal o tom jak se mají chránit v různých situacích doma i na silnici. Zmínka byla o cizích a opilých lidech ve městě- jak...

Karneval

13.03.2018 09:10
Masopust zavládl na naší školce. Celý týden děti zdobily školku nafouknutými balónky, krepákem a různými grilandami. Ponořili jsme se do lidových tradic a zvyků tohoto bujarého svátku. Vyvrcholením celého týdne byl, jak jinak než karneval. Školka hýřila nejrůznějšími princeznami, rytířemi,...

Divadlo Koloběžka- bacil

09.02.2018 11:03
V krásně mrazivém dni, jsme byli navštívit mateřskou školku v Provodíně. Nešli jsme tam jen tak. Důvodem byla pohádka, kterou hrálo divadélko Koloběžka. Příběh byl o neposedném klukovi Honzíkovi, který si vymýšlel pořád nějakou nemoc, jen aby nemusel chodit do školy. To se mu ale nevyplatilo,...
1 | 2 | 3 >>

ŽAKOVSKÁ KNÍŽKA

správce:zastupkyne@zsjestrebi.cz

3D VÝUKA

Víte, že naše škola disponuje jako první v kraji nejmodernějším 3D výukovým systémem pro výuku přírodovědných oborů?

VÝUKA JAZYKŮ

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku jazyků? Anglický jazyk vyučujeme již od mateřské školy. Letos máme čtyři kroužky AJ, jeden kroužek RJ pro mírně pokročilé, jeden kroužek RJ pro začátečníky a dva kroužky rozšiřující NJ. Naši žáci pracují s cizojazyčnými časopisy z edice Mary Glasgow Magazines a z nakladatelství Fraus. Dále pracujeme se spoustou materiálů k upevnění a rozšíření učiva. Rovněž v rámci možností pořádáme výjezdy za hranice.

VÝUKA EKOLOGIE

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku environmentální výchovy? Důraz je kladen na problematiku vztahu člověka k životnímu prostředí.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Víte, že díky nízkému počtu žáků ve třídách máme prostor k tomu respektovat jejich osobnost ?

VÝUKA PLAVÁNÍ

Víte, že naše škola podporuje výuku plavání od MŠ až po nejstarší žáky?

 

DOPRAVA DO ŠKOLY ZDARMA

Víte, že proplácíme žákům cestovné?

      

ZÁJMOVÁ VÝUKA

ZDE naleznete širokou paletu kroužků. Vybere si každý.

TŘÍDNICKÉ HODINY

Víte, že díky pravidelným třídnickým hodinám pracujeme na lepším klimatu v dětském kolektivu?

SPOLUPRÁCE S VŠ

Spolupracujeme na projektu "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností" s Technickou Univerzitou Liberec a s dalšími českými univerzitami zapojenými v tomto projektu: Univerzita Karlova, Masarykova Univerzita a Jihočeská Univerzita, a dále s organizací META.