Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Projekty a granty

EDUCA LIBEREC

Největší veletrh vzdělávání

Žáci 8. a 9. tříd navštěvují pravidelně veletrh vzdělávání v Liberci zcela zdarma. Cílem je nabídnout všem věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní možnosti v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice i v zahraničí. Prostřednictvím seminářů a přednášek návštěvníkům ukázat, jak uspět...

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

BESIP

Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. Ta se od roku 2013 ještě více začlenila do školních vzdělávacích programů a školy tak mají povinnost děti učit, jak se bezpečně pohybovat v provozu. Nejvhodnějším místem, kde je možné praktikovat dopravní výchovu, jsou...

ZÁCHRANNÉ SBORY

O programu Hasík CZ - Výchova v oblasti PO a OOB

Program "Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" je určen dětem základních škol. Vznikl v Bruntále v roce 1996 a do současnosti je zde realizován ve spolupráci s občanským sdružením Citadela Bruntál. Autory programu jsou...

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Výtvarná a literární soutěž

Naše škola se každoročně účastní projektu Požární ochrana očima dětí. V roce 2015 jsme získali dvě ceny za literární tvorbu. www.zsjestrebi.cz/news/pozarni-ochrana-ocima-deti-skolni-druzina/

TONDA OBAL NA CESTÁCH

Environmenální program

První stupeň základní školy navštěvují pravidelně lektoři s programem Tonda Obal na cestách. Tuto pojízdnou výstavu, která je realizována na českých školách již přes 18let, navštívilo za dobu její existence přes 2 miliony dětí. Na akci se žáci dozvědí, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj...

RECYKLOHRANÍ

Ceny za recyklaci

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České...

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Čtení v družině

Naše škola je zapojena do dlouhodobého projektu "Celé Česko čte dětem". Tento projekt se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí, ale i na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině, mateřské i základní škole prostřednictvím společného čtení.  

NOC S ANDERSENEM

Spaní ve škole

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedání před televizní obrazovkou k...

ČESKO-SLOVENSKÝ PROJEKT ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

Mezinárodní spolupráce

Cílem projektu je navázat kontakty mezi českými a slovenskými školami a podpořit čtení prostřednictvím výměny záložek do knih, které žáci mohou vyrobit libovolnou technikou. Kromě samotných záložek posílají žáci často svým kamarádům z partnerské školy propagační materiály o své škole, městě,...

PLANETA ZEMĚ 3000

Unikátní vzdělávací projekt

Planeta Země 3000 je unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – historicko - zeměpisným přesahem určený pro žáky 4. - 9. tříd základních škol, studenty gymnázií a středních škol v celé České republice. Probíhá ojedinělou...

UKLIĎME ČESKO

Úklid našeho okolí

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Do projektu se zapojujeme každoročně - uklízíme a účastníme se vzdělávacích akcí.

EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ

Každoroční týmové klání

Akci financuje Liberecký kraj a je pořádána ve spolupráci s SOŠ a SOU Česká Lípa, p.o. Jedná se o soutěž pro týmy (trojice) žáků z osmých a devátých tříd.

MOKŘADY JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Místo, kde to žije

Mokřady Jablonné jsou unikátním projektem neziskové organizace Čmelák – Společnost přátel přírody. Od roku 2005 tato největší severočeská nezisková ekologická organizace revitalizuje Mokřady Jablonné v duchu svého motta … pro lidi, pro přírodu. Ze zanedbané plochy s černými skládkami na...

TRADICE A ZVYKY

Dílničky ve škole a významné dny

V naší škole dodržujeme tradice a zvyky. Pořádáme adventní a velikonoční dílničky s rodiči, dodržujeme Masopust, Mikuláše, vynášíme Morenu a ctíme významné dny.

AKADEMIE

Celoškolní veřejná vystoupení

JARMARK

Zahradní slavnost a prodej výrobků

Formou Jarmarku pořádáme společné setkávání žáků, rodičů i přátel školy. Kromě prodeje výrobků doprovází událost i bohatý program.

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Týmové soutěže ve finanční gramotnosti

V Občanské výchově učíme základy finanční gramotnosti a účastníme se soutěží s jinými školami.

ETICKÁ VÝCHOVA

Projekt prochází systematicky celým obdobím školní docházky

Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností u žáků především na základě zážitkové metody. Není tedy filozofickou disciplínou, ale praktickým pedagogicko-psychologickým nástrojem, jak u žáků rozvíjet základní sociální dovednosti. Základním...

SPORTOVNÍ DEN

Sportovní soutěže na Den dětí

Mezinárodní Den dětí na naší škole slavíme ve sportovním duchu.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Sbírka na podporu prevence a léčby rakoviny

Žáci devátých tříd se každoročně zapojují do této celostátní akce a nabízejí kytičky měsíčku lékařského ve škole, školce i obci.