Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Název školy

Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Adresa školy

Jestřebí 105, PSČ 471 61

IČ organizace

727 44 171

Identifikátor školy

650 037 090

Běžný účet

94-4661870247 / 0100

Účet FKSP

94-4661860217 / 0100

Právní forma

příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol

1. 1. 2003

Ředitel školy

Mgr. Michal Kotek (od 1. 8. 2018)

Kontakty

Sekretariát
Ředitelna
Sborovna Jestřebí
Sborovna Provodín
Školní jídelna / MŠ

+420 487 877 328
+420 487 871 548
+420 731 693 221
+420 487 877 229
+420 484 846 607

E-mail

skola@zsjestrebi.cz
zastupkyne@zsjestrebi.cz
reditel@zsjestrebi.cz

ID datové schránky

qu5md4e

Webové stránky školy

www.zsjestrebi.cz

Pověřenec GDPR

Ing. Milan Ištok

IČ: 15179354
Tel: : +420 608 000 392
e-mail: istok@sbou.cz

Součásti školy

Součásti školy Adresa Telefon
Základní škola:
1. – 3. ročník
Provodín 117, 471 67 +420 487 877 229
Základní škola:
4. – 9. ročník
Jestřebí 105, 471 61 +420 487 871 549
Školní družina:
1. oddělení
Provodín 117, 471 67  
Školní družina:
2. oddělení
Jestřebí 105, 471 61  
Mateřská škola Jestřebí 18, 471 61 +420 484 846 607
Školní jídelna Jestřebí 18, 471 61 +420 484 846 607

Zřizovatel – Obec Jestřebí

Starosta obce

Ing. Karel Schreiner

Adresa obce

Jestřebí 142, PSČ 471 61

IČO

00 260 878

Telefon

+420 487 877 133

+420 487 834 930

E – mail

obec@jestrebi.eu