ZÁPIS DO ZŠ

Seznam přijatých dětí do 1. třídy š.r. 2018/2019

Zápis do 1. třídy proběhne 11. dubna 2018

- Škola hrou pro předškoláky s budoucí třídní učitelkou Mgr. Lucií Červenkovou. Ve čtvrtek 8. 3., 22. 3,  19. 4. 2018 vždy od 15 do 16 hodin v budově ZŠ v Provodíně.

- Den otevřených dvěří v Provodíně i Jestřebí + otevírání nových školních knihoven na obou budovách ZŠ. Ve čvtvrtek 5. dubna 2018.

 

                                                            ZŠ Jestřebí - škola, kde to žije!

                                                        Leták ke stažení - strana A, strana B

 

Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ na školní rok 2018/2019

 

- zápis proběhne v úterý 11. 4. 2018 od 14 do 18 hodin v budově ZŠ v Provodíně, k zápisu přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz

- náhradní termín zápisu: čtvrtek 26. 4. od 14 - 15 hod. v budově ZŠ v Provodíně

- v případě žádosti o odklad přineste s sebou k zápisu doporučení od lékaře a poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny)

- budoucí prvňáčci mají přednostní místo ve školní družině

- každý prvňáček dostane na začátku školního roku kufřík s výtvarnými potřebami zdarma

 

                                            

Den otevřených dveří - otevírání školní knihovny + online přenos 3D výuky

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:30 do 17 hodin

Provodín:

 • prohlídka školy s ředitelem po celý den
 • 9:45 ukázková hodina M – moderní metody výuky (Mgr. Římánková)
 • 10:45 ukázková hodina ČJ - moderní metody výuky (Mgr. Římánková)
 • 15:00 otevírání nové školní knihovny
 • cirkusový program školní družiny pro předškoláky (přijde i kouzelník)
 • ukázky ze zájmové činnosti školy

 

Jestřebí:

 • prohlídka školy s ředitelem po celý den
 • 08:00 online přenos 3D výuky
 • 13:00 – 14:30 čtenářský klub pro žáky i rodiče – zahájení provozu nové školní knihovny
 • 12:30 – 17:00 3D výukový systém a led mikroskopy (Mgr. Šťastná) – návštěvníci si mohou sami vyzkoušet  

 

Škola hrou pro předškoláky s budoucí třídní učitelkou Mgr. Lucií Červenkovou

Ve čtvrtek 8. 3., 22. 3,  19. 4. 2018 vždy od 15 do 16 hodin v budově ZŠ v Provodíně

 • seznamovací hry
 • zábavná cvičení s písmeny a čísly
 • rytmické a hudební chvilky
 • tvoření z papíru a veselé cvičení

Pokud budou rodiče chtít, mohou se první společné schůzky zúčastnit.

 

Naše škola nabízí

 

- individuální přístup k žákům

- plně kvalifikovaný pedagogický sbor

- 4 speciální pedagogy

- logopedickou nápravu

- kufřík pomůcek pro prvňáčky

- družinu plnou aktivit

- rozšířenou výuku cizích jazyků

- rozšířenou výuku plavání

- moderní výukové systémy a technologie ve třídách

- celoškolní projektovou výuku

- širokou nabídku kroužků a aktivit

- akce a aktivity pro rodiče a veřejnost

- proplácení dopravy do školy

- pravidelné třídnické hodiny

- zahraniční zájezdy, pobyty v přírodě, lyžařský kurz