ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 2018/2019

Ředitel školy Mgr. Michal Kotek
kotek@zsjestrebi.cz
reditel@zsjestrebi.cz
Zástupkyně ředitele pro ZŠZástupkyně ředitele pro MŠVedoucí odloučeného pracoviště Provodín
Mgr. Zuzana Šťastná
stastna@zsjestrebi.cz
zastupkyne@zsjestrebi.cz

Pavla Zemanová, DiS.
zemanova@msjestrebi.cz
skolka@msjestrebi.cz

Mgr. Lucie Červenková
cervenkova@zsjestrebi.cz
Hospodářka Táňa Knapčíková
knapcikova@zsjestrebi.cz
skola@zsjestrebi.cz

Základní škola

I. třída Mgr. Lucie Červenková
cervenkova@zsjestrebi.cz
II. třída Mgr. Hana Vaňková
vankova@zsjestrebi.cz
III. třída

 
IV. třída Mgr. Lenka Lípová
lipova@zsjestrebi.cz
V. třída Mgr. Jana Brožová
brozova@zsjestrebi.cz
VI. třída Mgr. Pavla Mičíková
micikova@zsjestrebi.cz
VII. třída Mgr. Zuzana Šťastná
stastna@zsjestrebi.cz
VIII. třída Ing. Jitka Dombrovská
dombrovska@zsjestrebi.cz
IX. třída Mgr. Tomáš Krejčík
krejcik@zsjestrebi.cz
Výchovný poradce   (Čj, Vko)


Externisti        (Vv)

                  

Asistentky pedagoga
PaedDr. Lubomír Kašpar
kaspar@zsjestrebi.cz

Mgr. Petra Šolcová
petulasol@seznam.cz


Jana Slavíková
slavikova@zsjestrebi.cz
Gabriela Klivická
klivicka@zsjestrebi.cz
Školník

Školnice (Provodín)
Uklízečka
Vincent Marek

Iveta Procházková
prochazkova@zsjestrebi.cz
Uklízečka Renata Komárková

 Školní družina

Vychovatelka (Provodín)


Vychovatelka (Jestřebí)
Bc. Monika Kuchynková
kuchynkova@zsjestrebi.cz


 

Mateřská škola

Zástupkyně ředitele pro MŠ Pavla Zemanová, DiS.
zemanova@zsjestrebi.cz
Učitelka Mgr. Veronika Kučerová
kucerova@msjestrebi.cz
Učitelka  Věra Hendrychová
hendrychova@msjestrebi.cz
Chůva MŠ Helena Šujanová
Uklízečka Romana Nováková

Školní jídelna

Vedoucí stravování Jana Loudátová
jidelna@zsjestrebi.cz
Vedoucí kuchařka Irena Fuxová
Kuchařka Alena Myslivečková