3. TŘÍDA 18/19

Vánoce, vánoce přicházejí......

06.12.2018 21:06
Dnes jsme se všichni sešli u stromečku, zazpívali jsme si vánoční koledy a po celé škole už vládne vánoční atmosféra.

Odpolední keramická dílna

15.11.2018 19:26
Jedno z listopadových odpolení jsme strávili u paní Svatuškové v Jestřebí v keramické dílně. Vyráběli jsme krásné velké svícny z andělů a andělé samotné.   

Výsledky sběru kaštanů

12.11.2018 11:36
V naší 3. třídě se na 1. místě umístil Petr. K, na 2. místě Lukáš R., na 3. místě Michala P. a na 4. místě Honza Š. Gratulujeme, zvířátka vaši snahu v zimě ocení :o)

Zvířátkový den

07.11.2018 18:55
Začátkem nového měsíce jsme vyslyšeli dlouhodobé přání většiny a vyhlásili jsme zvířátkový den. V angličtině bereme už několik lekcí komunikační fráze, otázky a názvy zvířat. Nyní nastal tedy ten pravý čas. Každý představil své donesené zvíře anglicky, trochu ho anglicky popsal a zodpověděl na...

Halloweenké učení

26.10.2018 13:31
Halloween jsme slavili jak jinak, než výukovou. V češtině jsme pracovali s Halloweenskými texty, v matematice jsme počítali se strašidly a v tělocviku jsme neměli opičí, ale Halloweenskou dráhu... Celým dnem nás také provázela a pomáhala nám studentka z vysoké školy, která u nás čerpá náměty...

Projektový den - OSOBNOSTI posledních 100 let ČR

25.10.2018 18:08
Společný projektový den mezi všemi třídami jsme začali ve své vlastní, kde jsme prezentovali své vzory, idoly a osobnosti, které každého z nás zaujaly. Každý pojal výzvu po svém. Někdo se do osobnosti vžil, jiný vytvořil plakát jako prezentaci, další sepsal své poznámky, nebo přinesl navíc...

100 let ČSR v českolipském muzeu

17.10.2018 17:17
Týden před projektovým dnem, jsme se vydali na ujasnění všech zatím získaných informaci do českolipského Vlastivědného muzea, kde probíhá exkurze s průvodcem, který poutavě vypráví o sto letech existence naší republiky. T. G. Masaryka už dobře známe dlouho. Zaujala nás nově 2. světová válka, ukázka...

Divadelní podzim a Etiketa pro děti

16.10.2018 17:57
V úterý 16. 10. jsme byli pozvání na dětské představení v rámci zahájení Českolipského divadelního podzimu. Představení o dobru a zlu, kde pravda a láska zvítězila nad hloupostí se nám moc líbilo. Po návratu do školy jsme se rozdělili mezi třídami do skupin a věnovali se zábavné formě výuky -...

Pravidelné parlamenty a třídnické hodiny

08.10.2018 17:11
V září jsme se sešli v jiném složení kolektivu. Tři spolužáci se odstěhovali, dva noví spolužáci přibyli... Od začátku září pokračujeme v pravidelných třídnických hodinách ke stmelení kolektivu, kde hrajeme speciální hry na sebepoznání a sebedisciplínu. Také navštěvujeme celoškolní parlamenty...

Prvouka - naše bydliště

28.09.2018 17:25
V září si hodně povídáme o sobě, rodinách, našich domovech a bydlištích. Zahráli jsme se na cestovní kancelář a každý mohl představit místo svého bydliště jak nejlépe dovedl, aby tam nalákal co nejvíc cestovatelů, svých spolužáků. Zatoužili jsme navštívit rybníky v Holanech, roubenky ve Žďáru,...
1 | 2 >>