NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ROK 2018/2019

ájmové útvary se otevřou při naplnění minimálního počtu žáků, poplatek na půl roku je 300 Kč (platba na 1. pololetí do konce října, na 2. pololetí do konce února).

Tučně vyznačené útvary jsou hrazené z projektu a jsou poskytovány zdarma (zpravidla 16x za pololetí).

Kroužek vaření je za cenu 200 Kč, bude však nutno hradit navíc potraviny.

Termíny zahájení činnosti kroužků budou vyvěšeny na stránkách školy: www.zsjestrebi.cz

PONDĚLÍ

Logopedie (1. - 3. tř.) (Provodín) – Bc. Monika Kuchynková / ranní družina – po

Doučování z českého jazyka (6. - 9. tř.) (Jestřebí) – PaedDr. Lubomír Kašpar / po 7:00 – 7:45

    Pedagogická intervence – pouze pro žáky s IVP

Čtenářský klub (1. - 3. tř.) (Provodín) – Mgr. Lucie Červenková, Mgr. Hana Vaňková /

    po 13:30 – 15:00

Anglický jazyk (4. tř.) (Jestřebí) – Mgr. Pavla Mičíková / po 14:05 – 14:50

Klub zábavné logiky a deskových her (6. a 7. tř.) (Jestřebí) – Ing. Jitka Dombrovská /

    po 13:30 – 15:00

Divadelní kroužek (Provodín) – Bc. Monika Kuchynková, Mgr. Jana Brožová / po 15:00 – 15:45

Německý jazyk (8. a 9. tř.) (Jestřebí) – Mgr. Pavla Mičíková / po 15:20 – 16:05

ÚTERÝ

Klub zábavné logiky a deskových her (1. - 3. tř.) (Provodín) – Mgr. Jana Brožová /

    út 13:30 – 15:00

Čtenářský klub (4. a 5. tř.) (Jestřebí) – Mgr. Lenka Lípová / út 13:00 – 14:30

Anglický jazyk (douč 7. – 9. tř. dívky) (Jestřebí) – Mgr. Pavla Mičíková / út 13:15 – 14:15

Doučování (1. tř.) (Provodín) – Jana Slavíková / út 13:20 – 14:20

Pohybový (taneční, gymnastika, zumba) (Jestřebí) – Mgr. Beránková Běla / út 15:00 – 15:45

Florbal – není kroužkem školy (individuálně)

STŘEDA

Doučování z matematiky (6. - 9. tř.) (Jestřebí) – Ing. Jitka Dombrovská / st 6:45 – 7:45

Doučování (4. a 5. tř.) (Jestřebí) – Mgr. Jana Brožová / st 12:25 – 13:25

Doučování (3. tř.) (Provodín) – Jana Slavíková / st 13:20 – 14:20

Anglický jazyk (pro 8. a 9. tř.) (Jestřebí) – Mgr. Tomáš Krejčík / st 13:30 – 14:30

Počítačová grafika (6. -9. tř.) (Jestřebí) – Christian Kasners / st 13:30 – 15:00

Ruský jazyk (5. - 8. tř.) – pokračování z r. 17/18 + začátečníci (Jestřebí) – Mgr. Pavla Mičíková /

    st 13:10 – 14:40

ČTVRTEK

Flétny – (Provodín) – Bc. Monika Kuchynková / čt 13:30 – 14:15

Klub zábavné logiky a deskových her (Jestřebí) – Mgr. Jana Brožová / čt 13:00 – 14:30 (4. – 9. tř.)

Doučování (2. tř.) (Provodín) – Jana Slavíková / čt 13:20 – 14:20

Vaření 1x za měsíc – Mgr. Lucie Červenková (Jestřebí) 14:45 – 17:15 (první čtvrtek v měsíci)

    (4. - 9. tř.)

Anglický jazyk (douč.7. – 9. tř. chlapci) (Jestřebí) – Mgr. Pavla Mičíková / čt 13:15 – 14:15

PÁTEK

Doučování z českého jazyka (6. - 9. tř.) (Jestřebí) – PaedDr. Lubomír Kašpar / po 7:00 – 7:45

Badatelský (4. -6. tř.) (Jestřebí) – Mgr. Zuzana Šťastná / 13:00 – 14:30

Šikulka (4. -6. tř.) (Jestřebí) – Mgr. Jana Brožová / 13:15 – 14:00

Anglický jazyk (5. třída) (Jestřebí) – Mgr. Pavla Mičíková / 13:10 – 13:55

Anglický jazyk (6. třída) (Jestřebí) – Mgr. Pavla Mičíková / 12:25 – 13:10

Německý jazyk (7. třída) (Jestřebí) – Mgr. Pavla Mičíková / 14:00 – 14:45

Ruský jazyk pokročilí 4. rok výuky (Jestřebí) – Mgr. Pavla Mičíková / 15:00 – 16:00

OSTATNÍ

Školička bruslení (1. - 3. tř.) (Provodín) – Bc. Monika Kuchynková / 13:00 – 14:30 (10 lekcí)

Zdokonalovací kurs plavání (6. - 9. tř.) – 10 lekcí (listopad) 14:00 – 16:00 (500,- Kč)

Lyžařský kurs Kořenov 25. 2. – 1. 3. 2019 (6. – 9. tř., doplníme z 5. tř.)Více zde: https://www.zsjestrebi.cz/news/nabidka-zajmovych-krouzku-zs-pro-skolni-rok-2018-2019/

Kroužky 18-19.docx

KROUŽKY

1. vaření

29.09.2017 09:35
První vaření proběhlo v naprosté pohodě.  Sešlo nás 7 kuchařů a společně jsme si připravili špagety s kečupovou omáčkou a upekli koláč z červené řepy.

PLAVÁNÍ - Focení pod vodou

25.11.2016 20:30
Na třetí lekci plavání jsme se fotili pod vodou. Byla to velká legrace. Všechny fotky ZDE        

Zdokonalovací kurz plavání

05.11.2016 20:15
První pátek v listopadu jsme zahájili intenzivní měsíční kurz plavání. Stejně jako vloni jsou kurzy vedeny s důrazem na nácvik správného provedení plaveckých způsobů. Jako první plavecký způsob jsme pilovali správnost provedení plaveckého způsobu kraul, později budeme zdokonalovat plavecký způsob...

Výtvarný kroužek v Provodíně

18.10.2016 12:04
Na výtvarném kroužku v Provodíně s paní učitelkou Říhovou malujeme obrazy různých velikostí, dobarvujeme s různými materiály a necháváme své fantazii volný průběh... Foto ZDE

Keramika v Červeném domečku

27.02.2016 21:07
V keramické dílně paní Svatuškové se schází 1x za 14 dní osm šikovných dětí :o). Práce s hlínou je moc baví a jde jim skvěle. Pozorně poslouchají "keramické" rady paní Svatuškové a tvoří přímo umělecká díla.   Foto:...

Přírodovědný kroužek - Jestřebí

31.12.2015 09:35
V přírodovědném kroužku jsme za poslední dobu absolvovali: poznávání vzorků přírodnin a jejich přiřazování (co k sobě patří) určování rostlin podle botanického klíče poznávání živočichů v lese (podle obrázku z metodiky Tereza) určování hlasového projevu lesních zvířat a...

Anglický jazyk IV

16.11.2015 23:03
Anglický jazyk IV Kroužek angličtiny není doučování :-) Od počátku října pracujeme v kroužku angličtiny. Naším cílem je upevňování a rozšiřování znalostí, které jsme získali již dříve ve škole nebo v životě. Učíme se aktivně používat angličtinu a co nejvíce mluvit. Během uplynulých hodin...

Ruský jazyk

16.11.2015 23:01
Ruský jazyk Po mnoha letech zaznívá v jestřebské škole opět ruský jazyk. Kroužek ruského jazyka začal pracovat na počátku října. Prozatím máme jednu hodinu týdně, ve středu od 14:00 hodin. V úvodních hodinách se věnujeme především poslechovým cvičením a porozumění toho, co slyšíme. Jedná...

Kroužek loutkového divadla

28.10.2015 15:30
Vážení rodiče a milé děti, rádi bychom vám představili náš kroužek loutkového divadla Provodínek, který pracuje pod vedením paní vychovatelky Moniky Kuchynkové a paní učitelky Jany Brožové. Scházíme se pravidelně vždy každý čtvrtek od 16,00 do 17,00 hodin v provodínské budově ZŠ Jestřebí. Činnost...

Přírodovědný kroužek - Jestřebí

17.10.2015 21:54
Na prvním setkání jsme mikroskopovali vzorek neznámé "zelené vody", kde jsme určili výskyt krásnooček a dále zkoumali stavbu těla dvou různých druhů vos. Na druhém setkání jsme využili vosích hnízd, které donesl žák Martin Grundza. Jedno hnízdo jsme rozstříhali, abychom mohli lupou prozkoumat...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>