ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2017/2018

Den Země na 1. stupni

19.04.2018 17:03
V úterý jsme s nadšením vyšli do krásného dne objevovat jarní přírodu v okolí školy. V lesíku za nádražím jsme našli sasanky, hluchavky a hlavně několik šneků, kteří s námi prošli celou trasu výletu. Paní učitelka měla plastové krabičky a brzy jsme je zaplnili i dalšími nálezy jako např. brouky,...

Prevence sociálně patologických jevů

16.04.2018 19:41
I v druhém pololetí probíhaly na naší škole preventivní programy, které realizuje společnost Maják, o. p. s. Jsou to programy všeobecné primární prevence, jejichž cílem je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy a efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků. V 5. a 6. ročníku to bylo...

Den otevřených dveří 2018

09.04.2018 17:18
Ve čtvrtek 5.4.2018 proběhl Den otevřených dveří a rozhodně bylo na co koukat. Ranní program odstartoval online přenos z 3D výuky pod vedením paní zástupkyně Mgr. Štastné, video z výuky můžete zhlédnout na facebookových stránkách školy . K paní zástupkyni se však návštěvníci mohli vrátit ještě...

Recyklohraní aneb třídíme a třídíme

05.04.2018 12:15
Počátkem dubna, který je měsícem, kdy se více v rámci Dne Země zamýšlíme nad svými aktivitami, se žáci v rámci projektu Recyklohraní zamýšleli nad svou činností v oblasti recyklace odpadů. Do školy jsme pozvali odborníka na recyklaci odpadů a zapojili se i teoreticky do projektu Recyklohraní....

Energydrinky - ano či ne?

04.04.2018 20:44
Nabídnout odpověď na tuto otázku jsme se pokusili žákům naší školy prostřednictvím odborníka, který se s důsledky užívání energydrinků setkává ve své praxi a práci - v nemocnici. Zajímavé bylo již zjištění na počátku přednášek a diskuze - a sice kolik žáků má již zkušenost s energetickými nápoji. V...

Jak jsme vítali jaro

03.04.2018 11:55
     Ano, skutečně vítali. Předtím však děti vyhodily Zimu v podobě paní Morany. A pro jistotu jak z Jestřebí, tak z Provodína. Obě, letos dosti nepříjemné, dámy skončily v potoce a do obou obcí děti přinesly Jaro. Jedno vládne v Jestřebí před tělocvičnou, druhé...

Boj o Hejtmanův pohár

29.03.2018 07:00
Letos se naše škola poprvé zapojila do celostátní soutěže o Hejtmanův pohár. V soutěži Hejtmanův pohár žáci všech tříd zápolili ve zdolávání přesně předepsané opičí dráhy, která prověřuje jejich všestranné sportovní nadání. O vítězích přitom nerozhodují sekundy, ale soutěžní body. O postupu do...

Navštívili jsme Planetu Země 3000

28.03.2018 20:40
Dne 27. 3. 2018 se žáci 5., 6., 7. a 8. třídy zúčastnili programu „Planeta Země 3000“ v Jiráskově divadle v České Lípě. Projektu jsme se zúčastnili již po několikáté. Program o Barmě (Myanmaru) se nám líbil a příští rok pojedeme na projekci o Kolumbii. V divadle se jen ve středu vystřídalo přes...

Děvčata z 2. stupně vybojovala 4. místo

26.03.2018 18:03
Na letošním Velikonočním turnaji ve vybíjené v Kravařích naše děvčata vybojovala těsně o pár bodů 4. místo. Bojovala statečně a za to jim patří velká gratulace. Ve velké konkurenci dívky obstály a vyrovnaly se ostatním velkým školám. Konečné pořadí:  1. ZŠ Doksy 2. ZŠ Verneřice 3. ZŠ...

Vítání jara

20.03.2018 17:17
"Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi. Byla zima mezi náma, ale už je za horama. Radujme se, veselme se." Tímto a dalšími popěvky jsme dnes přinesli do obce Jestřebí a obce Provodín JARO - Vesnu. Před tím jsme se ale řádně rozloučili se ZIMOU - Moranou, Mařenou, Smrtkou, kterou jsme hodili do...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>