ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČLÁNKY 2018/2019

Exkurze k psovodům na Grabštejn - ZŠ Provodín

04.06.2019 21:50
Dnes jsme s vydali na výlet až na Grabštejn. Pozvali nás totiž vojáci, psovodi, na svou posádku. Zde jsme viděli ukázku práce vojenských psů. V jedné scénce jsme si dokonce i zahráli. Mohli jsme prozkoumat i vojenskou Tatru. Počasí nám přálo, svačinky nám chutnaly a už nám zbýval pouze...

Český den proti rakovině

03.06.2019 08:52
Děti naší školy prodaly ve sbírce 177 kytiček a utržily 3 951 Kč. Všem dárcům děkujeme. 

Sportovní den dětí

02.06.2019 20:59
V pátek 31. 5. se ve škole neučilo, všichni žáci základní školy v doprovodu svých třídních učitelek a učitelů dorazili na školní dvůr budovy v Provodíně, kde pro ně učitelé a zaměstnanci školy uspořádali sportovní den ke Dni dětí. Všichni se tak během dopoledne vystřídali na různých disciplínách...

Fotbalový turnaj Kravaře

17.05.2019 07:40
    Ve čtvrtek 16. 5. 2019 se družstvo chlapců 1. stupně zúčastnilo fotbalového turnaje Máchův pohár v Kravařích.  Turnaj slavnostně zahájil náš pan starosta Karel Schreiner. Porazili jsme Dubou, remizovali s Kravařemi, jen družstvo z Verneřic nás dvakrát...

Dopoledne s Karlem Hynkem

17.05.2019 07:03
Jako každý rok i letos se žáci osmého ročníku podívali do Památníku Karla Hynka Máchy v Doksech. Prohlédli, přečetli a s úžasem zjistili, že velký český romantik má cosi společného i s tzv. kramářskou písní. Pro některé bylo velkým překvapením rovněž zjištění, že spisovatel velmi rád a často...

Český den proti rakovině

17.05.2019 06:52
Ve středu 15.května jsme se zúčastnili sbírky pořádané Ligou proti rakovině. Žákyně deváté třídy Alice Zástavová a Jiřina Nováková nabízely dětem ke koupi žluté kytičky a informovaly je o prevenci rakoviny. Přestože počasí pobytu venku moc nepřálo, prodalo se přes 150 kytiček. O výtěžku sbírky...

Zápis do Mateřské školy Jestřebí

07.05.2019 20:05

Preventivní programy Maják

30.04.2019 14:12
V pondělí 29. 4. se žáci 4., 6., 7. a 8. třídy zúčastnili preventivních programů: SRANDA NEBO UBLIŽOVÁNÍ Program pracuje s vnímáním záměrného ubližování z pohledu různých stran. Třída také pojmenovává problémy kolektivu a nastavuje vzájemné hranice a respekt. Výstupem je uvědomění si...

Preventivní program "(NE)bezpečný mobil"

26.04.2019 13:49
Dne 25. 4. se žáci 7., 8. a 9. třídy zúčastnili preventivního programu zaměřeného na možná nebezpečí spojená s využíváním mobilního telefonu. V rámci základních bezpečnostních doporučení se žáci seznámili např. s možnostmi ochrany telefonu před neoprávněným přístupem včetně krádeže či pravidly...

Pracujme s OLÍNKY

26.04.2019 07:00
To je lidový název pro nový typ tabletu 2v1 (all in one). Práci si sedmáci vyzkoušeli v hodině fyziky na připravených hrách v programu Suite smarttech. Vyzkoušeli pexeso, doplňovačky, rozřazování. Cílem bylo, aby se seznámili a naučili pracovat s novým tabletem a novým programem. Jestli se naučili...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>