CENY STRAVNÉHO 

               Stravné na měsíc KVĚTEN 2018  vybíráme od 4.května do 18.května 2018.

MĚSÍC KVĚTEN 2018        
MŠ I. MŠ II. ZŠ I ZŠ II ZŠ III CIZÍ
21X29,-=609,- 20X21,- 20X23,- 20X24,- 21X51,-
21X31,-=651,-        
         
609,-Kč 420,-Kč 460,-kč 480,-kč 1071,-Kč
 
* ZŠ  7.5. ředitelské volno  * 1,8.KVĚTNA SVÁTEK
 
 

Rozdělení finanční normy na nákup potravin podle věkových kategorií, dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a doplňující vyhlášky 463/2011 Sb. S účinností dnem 1. 3. 2013.

 

Kategorie – děti mateřské školy:

Věk   Přesnídávka Oběd Svačina Celkem
3-6 let  celodenní stravování 6,- Kč 17,- Kč 6,- Kč 29,- Kč
6-7 let celodenní stravování 7,- Kč 18,- Kč 6,- Kč 31,- Kč

 

Kategorie – děti základní školy:

Věk   Poznámka Cena celkem
7-10 let 1x oběd   21,- Kč
11-14 let 1x oběd ve šk. roce dosáhnou 11 let* 23,- Kč
15 a více 1x oběd ve šk. roce dosáhnou 15 let* 24,- Kč
* Školní rok je od 1.9. do 31.8.

 

Kategorie – zaměstnanci ZŠ a MŠ Jestřebí:

  Poznámka Celková cena
1x oběd 27 – 5 Kč (FKSP) 22,- Kč

 

Kategorie – cizí strávníci:

  Cenová položka Celková cena
Potraviny 27,- Kč 51,- Kč
Osobní náklady 9,- Kč
Režijní náklady 12,- Kč
Zisková přirážka 3,- Kč

 

 

PLATBA STRAVNÉHO

1. Platba stravného hotově:

Stravné se vybírá vždy od prvního týdne daného měsíce a zároveň se odečítají odhlášené obědy z minulého měsíce. 

 Datum vybírání stravného je vyvěšen na nástěnce ŠJ. Stravné se platí u vedoucí školní jídelny vždy v uvedeném termínu. 

 Termíny je nutno dodržovat!!! 

 Info ohledně částky si můžete napsat na jidelna @zsjestrebi.cz

2. Bezhotovostní platba:  pouze pro ŠKOLNÍ JÍDELNU  

ZŠ Jestřebí  /1-3 TŘÍDA/  platí v MŠ Provodíně  ve školní jídelně !

     Obědy je možné platit přes účet, trvalým / nebo jednorázovým/  příkazem.  

     Datum placení: prvních 14 dní v aktuálním měsíci.
     Cena: Počet dnů v měsíci x cena oběda (průměrně za celý rok je 22 dní v měsíci). 
     Úhradu stravného lze provádět na bankovní účet školní jídelny číslo   94 - 4661870247/0100
     Bezhotovostní platbu za stravu je nutné provést vždy na počátku měsíce v daném měsíci.

Další informace:

    Vyúčtování přeplatků stravného se provádí při ukončení stravování nebo na požádání.