ZŠ v květnu

31.05.2017 20:29

Prázdniny se blíží…
…a aktivita vzrůstá. Jakoby blížící se dva měsíce volna probouzely v žácích nápady a aktivity netušené a, s trochou nadsázky, téměř nevídané.
Počátek května byl ve znamení poznávání, poznávali jsme, ač pouze teoreticky, svět. Čtvrtého května proběhl ve všech třídách naší školy projektový den s názvem „Evropa a svět“. Skládal se z prezentací, které si žáci sami sestavili a připravili, a jejichž součástí byly texty, obrázky, povídání, ale i živá zvířata, vlajky, ukázky oblečení apod. Největší oblibě se ovšem těšily ochutnávky potravin, typických pro tu kterou zemi. Žáci si jeden den vyzkoušeli, jaké to je být učitelem a předávat informace někomu jinému a došli k závěru, že to „fakt není jednoduché“.
Shodou okolností hned následující den děti navštívili Jiráskovo divadlo v České Lípě, které připravilo program s názvem „Brazílie -vášnivé srdce Jižní Ameriky“. Jde o projekci sestavenou z kvalitně a emotivně natočených dokumentů z různých míst tohoto státu. Také tento pořad děti velice zaujal.
Samozřejmě jsme se tradičně zapojili do tzv. Květinového dne a naše žákyně spolu s paní učitelkou Dombrovskou nejen prodávaly žlutá kvítka, ale také poskytovaly informace a rozdávaly letáky.
Žáci čtvrtého až devátého ročníku se zapojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo SRPŠ. Jde o vytvoření „kopie“ známé Věstonické Venuše. Nejpovedenější dílka budou vystavena ve škole a autor toho úplně nejpovedenějšího bude samozřejmě odměněn.
Již tradiční školní jarmark byl i letos ve znamení krásného počasí, povedených výrobků a velmi příjemné nálady. K jejímu prohloubení přispělo kromě jiného i premiérové vystoupení školní kapely The Sleeping Stones, které vzbudilo značný ohlas. Konečně, i Beatles nějak začínali.
Prvňáčci úspěšně zvládli svou dlouho očekávanou zkoušku ze čtení a byli pasováni na rytíře. Čtyři nejlepší dostali od královny Kateřiny a prince Hynka kromě glejtu a medailí také knihu. A úplně všichni noví rytíři si „U Piškulů“ společně dali velkou zmrzlinu.
Poslední květnový pátek vyrazili zdatní jedinci na pevnost Konigstein a do lázní Bad Schandau. Výlet se vydařil a všichni byli spokojeni.
A úplně poslední květnový den, tedy 31. května, se osmáci při návštěvě Doks důkladně seznámili s romantismem a s osobností Karla Hynka Máchy. Tentokrát ještě ne osobně, pouze prostřednictvím dokumentů, fotografií, kreseb a jiných materiálů dobových i novodobých. To osobní setkání je čeká až v červnu, v rámci známého Máchovského klání. Budeme jim držet palce!
Tento výčet akcí a aktivit rozhodně není úplný a tak již tradičně dodávám: Podívejte se na naše webové stránky (www.zsjestrebi.cz), kde najdete prakticky vše a navíc se spoustou krásných obrázků.

PaedDr. Lubomír Kašpar
učitel