ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT - setkání č.2

07.10.2016 16:17

Ž Á K O V S K Ý  P A R L A M E N T

setkání číslo:  2

datum: 6.10.2016

počet členů: 10

nepřítomen (třída):

Bendová 5.tř.

Heinz 5.tř.

pedagogové: Pavla Mičíková

                                  

 

Jednání:

1. Projednán zájem o zájezdy – Drážďany, Londýn, lyžařský výcvik

2. Seznámení s vizí pobytu v Londýně

3. Předání bližších info k zájezdu do Prahy 25.10.2016

4. 8.+9. ročník – Info k Educa Liberec

5.  Sbírání kaštanů – do konce října, aktuální stav

6. Informace z pg. rady:

- přísný zákaz mobilních telefonů, sankce za porušení

- zamykání školy ráno v 7:40

- pozdní příchody do školy budou v TK přísně evidovány, sankce – neoml. absence

6. Diskuze, návrhy:

- žáci 9.tř. by chtěli jet na hory, je možno? – vedení školy ?

- žáci se dotázali na projektový den – 24.10.2016, vyslovili zájem o jeho konání – vedení, učitelé?

- 8.tř. návrh na projektový den Země světa/Evropy .. vedení, učitelé ?

- žáci se zajímali o dotaci na autobus na zájezd do Prahy – SRPŠ ?

9. Další schůzka: čtvrtek 20.10.2016 v 9:30 hod, učebna PC

 

Zapsala: pami

ŽP - 2.docx (13023)