Velikonoční duben se sluníčkem

15.05.2017 15:50

Dílničky v mateřské škole se již stávají tradicí a také ty letošní velikonoční 5.dubna byly opět s velkou návštěvností. Společně jsme malovali, lepili, skládali, aranžovali, zdobili… a výsledné výrobky byly úžasné. Nakonec si děti odnášely slepičky, zajíčky, nazdobené perníčky, malovaná či polepená vajíčka, mnoho přízdob a aranžmá, upletené pomlázky a hlavně radost z pěkně stráveného odpoledne.
Předvelikonoční dny jsme s dětmi procvičovali barvy a tak každý den jsme přicházeli v jinak barevném oblečení. Pondělí bylo červené, úterý zářilo bíle, středa byla veselá – barevná a čtvrtek byl zelený jako jarní travička.
Den Země není pro děti neznámý pojem. Po celý předcházející týden si děti v hrách a mnoha činnostech připomínaly ochranu životního prostředí, co je to ekologie, třídění odpadu, aj. V pátek 21. dubna pak proběhl dopolední blok povídání, her, třídění předmětů podle druhů a následně jsme s dětmi jako každým rokem vyrazili k lesíku u fotbalového hřiště sbírat odpadky. S ochrannými rukavicemi děti již cestou  „nasbíraly“ 2 tašky odpadků a prapodivných předmětů ( plastové lahve, plechovky, igelity i botu ). Závěrečné zopakování využití  barevných kontejnerů na roztřídění našich odpadků bylo pomyslnou tečkou za dalším zvelebením naší krásné Země.
Konec měsíce dubna je vždy ve znamení čarodějnic. Letos opět „přiletěly“ i k nám do školky a i když bylo špatné počasí, všechny čarodějnice a čarodějové si dopoledne náramně užili. Vařili jsme kouzelný lektvar, proběhla malá škola kouzel a zaklínadel, děti si zasoutěžily a čarodějnice závěrem zatančily své kouzelnické tance. Tradiční opékání buřtů na školní zahradě jsme odložili na lepší počasí a jistě si to v květnu také pěkně užijeme.

 

                                                                                              Pitelková Vlasta
                                                                                                          MŠ Jestřebí