Ve škole po škole "again/opět"

22.05.2018 16:46

V úterý jsme se dobrovolně odpoledne sešli ve škole k naší pravděpodobně již poslední dobrovolné "poškole". Program byl daný tempem školního roku a potřebou připravit závěrečné finále naší školní docházky. Věnovali jsme se tedy sestavování programu na závěrečné vyřazení deváťáků, hledali potřebnou hudbu, připravovali vystoupení, prodiskutovávali spoustu potřebných otázek, vytvářeli jsme dekorace. Krom toho jsme se společně navečeřeli, zahráli si na schovku v setmělé škole a pak jsme sledovali společně film. Po všech těchto aktivitách jsme se unavení zabořili do spacáků a ulehli k zaslouženému oddechu po náročném dni a programu.