Únor bílý? Hlavně krátký...

01.03.2018 13:26

   Únor je vážně měsíc relativně krátký a ten letošní byl díky jarním prázdninám ještě kratší. Přesto se toho na naší škole událo dost. S tím nejdůležitějším se můžete seznámit zde, další události, zážitky a prožitky spolu obrázky vás čekají na oblíbených stránkách www.zs jestrebi.cz.

   Konec prvního pololetí byl zasvěcen preventivním akcím a ve stejném trendu začalo i pololetí druhé. Již 1. února nás navštívili lektoři ze společnosti Maják Liberec. Jejich preventivní programy zaujaly hned šest tříd: třetí, pátou a šestou, sedmou, osmou a devátou. Děti vstřebaly nové poznatky a především měly dostatek času na formulaci a vyjádření svých vlastních názorů. Majáku, díky!

   Náš jediný zástupce v oblasti zimních sportů, Petr Carda, se zúčastnil Okresního kola ve sjezdovém lyžování a snowboardingu. Ve své kategorii obsadil velice hezké šesté místo.

   Pátá třída zahájila plavecký výcvik. Zatím si vede úspěšně a všichni, včetně paní učitelky, se těší na závěrečnou olympiádu a hlavně na focení pod vodou.

   Na svatého Valentýna propukl v Provodíně „červený den“. Kromě červeného oblečení byla školní budova doslova zavalena srdíčky všech možných tvarů a velikostí. Samozřejmě si všichni s chutí zazpívali písničky o lásce, o jejích radostech i strastech. Ale hlavně o radostech.

   Lyžařský výcvik v Kořenově neměl chybu. Počasí přálo, sníh v pohodě  a žáci plní nadšení. Podrobná reportáž z „pera“ pana ředitele je umístěna na školních „webovkách“.

   Tak takový byl ve stručnosti únor v naší škole. A nyní vzhůru do prvního jarního měsíce tohoto roku.

 

PaedDr. Luboš Kašpar