Tříkrálová noc

08.01.2017 13:42

Svátek Tří králů je odjakživa spojován se slavností Zjevení Páně, doprovázený lidovými zvyky. My jsme ho v pátek 6. ledna pořádně oslavili. To proto, aby nám tato tradice zcela nezanikla. Děti se ve škole převlékly za Tři krále a společně s paní vychovatelkou M. Kuchynkovou a paní učitelkou J. Brožovou obcházely provodínskou obcí. Kašparů, Melicharů a Baltazarů se to večer jen hemžilo. Cestou děti zpívaly a hrály na flétničky známou koledu My tři králové jdeme k vám... Tříkrálové zpívání a koledování se dětem moc líbilo. Byl to pro nás příjemně strávený mrazivý večer. Všem rodičům za královské dary děkujeme. Poděkování patří také paní Holcové, která nám napekla moc dobré muffinky.

FOTOGALERIE: TŘÍKRÁLOVÁ NOC