Tandem - němčina - jazykové animace

22.10.2016 20:18

V pátek v naší třídě proběhla hodina tzv. jazykové animace. Prakticky to vypadalo tak, že do naší třídy přijela paní lektorka, tzv. jazyková animátorka s připraveným zábavným programem. Program byl připravený přímo pro naši třídu ve spolupráci s naší vyučující němčiny. V úvodu jsme prověřili své znalosti o německy mluvících zemích a skutečnostech s nimi souvisejících. Následně jsme pomocí her prověřili své znalosti různých témat od hláskování německé abecedy, přes číslovky, představování, konverzační fráze. Také jsme si zaběhali s plácačkami na mouchy :-) při aktivitě na téma internacionalizmy a germanizmy. Hodina plná zábavy a bez zkoušení rychle uběhla a všichni jsme měli dobrý pocit. Pochvala od lektorky nám také udělala radost. Však máme němčinu teprve jeden rok.

Více zde: https://preview.zsjestrebi.webnode.cz/zakladni-skola/   

Fotografie viz ve fotogalerii třídy pod články. pm