Taková je šestá třída

17.09.2018 20:30
V šesté třídě je 8 dívek a 13 chlapců, celkem 21 žáků. Žáci jsou ve třídě prospěchově různí. Aktuálně jsou nově na druhém stupni ZŠ, tudíž je pro ně nová organizace výuky a střídání učitelů, a tím pádem i odlišné požadavky a nároky jednotlivých učitelů. V budově v Jestřebí jsou žáci již třetí rok, tudíž prostředí znají a učitele 2. stupně "od vidění" také, dva je již učili v minulých letech. Nové je pro žáky stěhování do tříd = odborných pracoven, k jednotlivým vyučujícím. Třídní učitelka je nová. Početně je třída nejpočetnější v celé škole, co se týká druhého stupně, je v ní v porovnání s ostatními třídami dvojnásobný počet žáků. 15 žáků chodilo do školy již v předchozích letech, 6 žáků je nových z jiných škol (3 dívky a 3 chlapci). V důsledku toho, že nových žáků je ve třídě tedy šest, zdá se, že jejich adaptace zatím probíhá obvyklým běžným způsobem, klidně a postupně bez komplikací. V pátek 14.9. jsem provedla jednoduchou evaluaci/hodnocení uplynulých dvou zářiových týdnů a odezva žáků nevykazuje žádné alarmující signály či ukazatele.
Samozřejmě se ve třídě objevují nežádoucí projevy, např. zvýšená hlučnost, roztěkanost, nesoustředěnost i lajdačení, žáci si přivykají na nový režim a požadavky, a také na zvýšený počet jedinců v kolektivu. Závažné výchovné problémy jsme zatím neřešili.
V průběhu aktivit/drobných her v rámci třídnických hodin se žáci zapojili aktivně, chovali se k sobě vcelku ohleduplně a v případě potřeby spolupracovali na plnění úkolu.                                    Mgr. Pavla Mičíková