Staň se diplomatem!

01.12.2018 11:04

v Libereckém kraji se včera pořádal  celodenní vzdělávací projekt „Staň se diplomatem!“. Tuto akci pořádala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), přední česká nevládní organizace zabývající se vzděláváním a výzkumem v oblasti mezinárodního dění, pod hlavičkou Pražského studentského summitu.

Zatímco Pražský studentský summit je určený pro středoškoláky a vysokoškoláky, projekt „Staň se diplomatem!“ je určený výhradně pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Z naší školy se akce účastnili Matouš Kupec a Matyáš Duben, žáci osmého ročníku. Žáci procvičili své dovednosti komunikace, argumentace, vzájemného naslouchání a schopnost vytvoření vzájemné dohody respektující druhé osobnosti a jejich přístup k věci a často i odlišný názor. Oběma se akce líbila a chtěli by se zúčastnit i pokračování.

Simulace trvala celý den a byla rozdělena na dvě části. Během dopolední části byly žákům interaktivní formou poskytnuty základní informace o výzvách, se kterými se mezinárodní společenství potýká. Byla představena Organizace spojených národů a její nejdůležitější orgány. Zvláštní důraz byl kladen na seznámení se s činností Rady bezpečnosti OSN a její rolí při řešení mezinárodních konfliktů.

V odpolední části se pak žáci vžili do role diplomatů jednajících v Radě bezpečnosti OSN. Ve dvou skupinách po patnácti účastnících zasedli v tomto simulovaném orgánu a pokusili se na základě informací z dopoledních přednášek a připravených materiálů vyřešit konkrétní mezinárodní konflikt.

Na závěr dostali studenti diplom za účast na projektu a získali zpětnou vazbu o svém výkonu v celodenním programu.

Tato akce je pořádána za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V Libereckém kraji byla akce pořádána ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, v jejíchž prostorách se také dne 30. listopadu 2018 uskutečnila. Projekt na místě realizovali členové a spolupracovníci Asociace pro mezinárodní otázky, kteří mají zkušenost s neformálním vzděláváním v oblasti mezinárodních vztahů, kritického myšlení a občanské angažovanosti. Trénovány byly dovednosti, které mnohým dospělým chybí, a žáci se jich zhostili velmi bravurně. Organizační a realizační tým tvořilo devět členů asociace. Mgr. Pavla Mičíková

stan se diplomatem Liberem 2018 plakát.pdf (731736)