Školní říjen

02.11.2017 22:41

Nejen celý říjen, ale rovnou celý školní rok nás v ŠD v Provodíně provází cirkusová tématika. Prvním cirkusovým překvapením byl splněný sen dětí, které si mohly vyzkoušet žonglérské a artistické dovednosti s klaunem, doplněné patřičnými vtipnými kousky - jízdou na jednokolce, žonglování s porcelánovými talířky, míčky a tenisovými raketami. Nakonec proběhla i bublinková diskotéka a modelace balonků. Byla to klauniáda, jak má být. Není nic krásnějšího, než vidět zdravé a veselé tváře našich dětí.

Ve středu 11. října proběhl na naší škole pro žáky všech tříd zážitkový program (nejen) s drumbeny, kterým provázel muzikant a lektor Zdeněk Roller.  V průběhu programu si žáci vyzkoušeli originální rytmické techniky, hravou formou rozvíjeli sociální a komunikační dovednosti, kreativitu i pozornost. Na závěr lekce pan Roller žáky seznámil s dechovým hudebním nástrojem australských domorodců zvaný didgeridoo. Netradiční program pro třídní kolektiv byl vítaným zpestřením běžné výuky a žáci z něj byli nadšeni. A to není všechno. Po odchodu žáků ze školy se posadili za „své“ drumbeny také učitelé a nadšení bylo rovněž nemalé.

Ve čtvrtek 12. října odjeli naši deváťáci do Liberce na veletrh škol Educa. Zde je možno seznámit se s nabídkou mnoha středních škol a středních učilišť, získat spoustu informací přímo od pedagogů a studentů konkrétních SŠ a SOU. Každá škola má na veletrhu svůj prostor, kde prezentuje svou nabídku ve vzdělávací oblasti. Většina žáků na veletrhu našla spoustu cenných informací a ujasnila si svou další studijní cestu.

Dne 13. 10. 2017 byla vydána mimořádná příloha MF DNES s názvem "Už měsíc jsou z nás prvňáčci". V celé zemi se do tohoto projektu zapojilo 832 prvních tříd, z toho 62 tříd v Libereckém kraji a naše škola rozhodně nemohla chybět. Rodiče tak měli možnost mj. pořídit si krásnou sadu fotografií svého školáčka.

V sobotu 14. října jsme se zúčastnili charitativní akce Běh za novým úsměvem v České Lípě, kterou organizuje rodičovský spolek věnující se problematice dětí s rozštěpem v čele s Mgr. Hanou Broulíkovou. Před akcí jsme si o problematice dětí, které se narodí s tímto handicapem hodně povídali a na akci jsme se seznámili přímo se zakladatelskou nadace a její dcerou, malou Karličkou. V rámci projektu metodika prevence a spolupráce tříd se sešla 2. a 9. třída. Navzájem jsme se podporovali a fandili si, zažili jsme kromě běhu i hodně her a zábavy a  navíc si všichni odnesli nevšední zážitek a spoustu odměn.

Vlastivědné muzeum v České Lípě připravilo pro děti ze ŠD Jestřebí program Čtenářský deník v zajímavé části muzea a to v historické a naučné knihovně. Dozvěděli jsme se, že výtisků knih mají přes 70 000 a  jsou dostupné studentům při jejich vzdělávání. Milá paní nám ukázala staré cestopisné knihy, iluminaci, různé duhy písma a staré ručně psané vazby. V tvůrčí dílně jsme si vyzkoušeli různé techniky psaní i tisku a děti si tak vytvořily svůj „čtenářský deník“. Děti také velmi zaujala část muzea, kde chovají hady a prostory s vycpanými zvířaty z různých kontinentů světa. Spokojeni a unaveni jsme se vrátili domů se spoustou nově načerpaných informací a se svým novým originálním čtenářským deníkem. Jistě ho brzy naplníme zápisky přečtených knih.

Ve středu 25. 10. 2017 jsme se ve škole v Provodíně sešli v národních barvách - prvňáčci v modré, druháci v bílé a třeťáci v červené. Celý projekt jsme zahájili zpěvem státní hymny a poté jsme se po skupinkách rozešli do prostor školy, kde jsme plnili 5 úkolů, které se týkaly vzniku ČSR. Některé skupinky se s úkoly popraly velmi statečně a dočkaly se správné tajenky v křížovce. Během soutěžení jsme se dozvěděli, kdo byl náš první prezident, jaké jsou státní symboly, jak zní státní hymna a mnoho zajímavostí o naší vlajce, prezidentské standardě atd... Na úplný závěr projektového dne jsme se sešli venku na zahradě školy a zkusili jsme vytvořit státní vlajku.

Dne 25. 10. 2017 proběhl projektový den k našemu významnému státnímu svátku - Dni vzniku samostatného československého státu 28. října 1918 také v Jestřebí. Projektový den tohoto typu se konal již třetím rokem. Pokaždé jsme absolvovali různá témata související s touto významnou událostí. Žáci čtvrté a páté třídy pracovali jako vždy se svými třídními učitelkami. Žáci druhého stupně měli čtyři výukové bloky (stejně jako i v minulých letech) - blok  literární, dějepisný a dva společensko-vědní. V závěru dne jsme společně zreflektovali a shrnuli nabyté poznatky ve skupinových pracích. 99 let vzniku prvního samostatného státu jsme uctili rovněž, jako každoročně, společným poslechem a uctěním státní hymny.

Ve středu 25. října proběhl 2. ročník nočního pochodu na Spící Pannu ve znamení strašidelných pohádkových postav ze známého českého filmu Ať žijí duchové. U školy se to hemžilo samými školními strašidýlky. Někdo se proměnil v ducha, čarodějnici, kostru, upíra, Bílou paní, princeznu či rytíře. Po splnění všech zábavných a strašidelných úkolů jsme si dali teplý čajík a výborný svařáček. Když jsme se zahřáli a posilnili na cestu, rozsvítili jsme svoje lucerničky a šli zdolat  společným lampionovým průvodem Spící Pannu. V cíli dostalo každé dítko školou povinné párek v rohlíku a medaili za účast. Domů jsme odcházeli v nočních hodinách se spoustou nových zážitků, sice trošku unaveni, ale spokojeni. Celkem se sešlo 105 dětí společně s rodiči a prarodiči. Tentokrát nás byla opravdu velká banda nadšených pochodníků a tak to má být. Příště budeme třeba trhat rekordy. Pochoďáku zdar!!!

Podívejte se také na naše stránky www.zsjestrebi.cz, kde naleznete mnoho fotografií ze školních akcí.

Za pedagogický sbor Mgr. Zuzana Šťastná