Školní preventivní programy

31.10.2018 18:00

Konec října jsme věnovali vybraným třídám v cíleně zaměřených programech naší školní minimální prevence. Navštívili nás lektoři z obecně prospěšné společnosti Maják z Liberce. Preventivní programy proběhly hned ve čtyřech třídách: 4. třída měla téma Jsme parta, 6. třída téma Jsem originál a 7. a 8. třída téma Digitální domorodci, program o rizicích které je mohou potkat na internetu. Děti tak získaly nové informace a poznatky o tématech, která je zajímají a zároveň si procvičily spolupráci mezi sebou. Během interaktivní výuky formou her byl i dostatek času na vyjadřování vlastních pocitů a názorů. A to je jeden z hlavních cílů prevence před rizikovým chováním, poznat víc sám sebe a vědět, jak se kdy správně zachovat... Mgr. Johana Římánková