Školní preventivní programy

01.02.2018 15:05

V pololetí jsme se věnovali všem třídám v cíleně zaměřených programech naší školní minimální prevence.

V den pololetního vysvědčení jsme zažili projektové vyučování Kateřiny Kloudové na téma - Etiketa - školní řád. Výchovný program na podporu dobrých vztahů ve třídě a na podporu zdokonalení vystupování každého žáka. Zažili jsme různé modelové situace a zahráli si společně scénky ze života ve škole.  

FOTOGALERIE ETIKA PROVODÍN     FOTOGALERIE ETIKETA JESTŘEBÍ

Ve čtvrtek 1. února zavítala na naši školu skupina lektorů z obecně prospěšné společnosti Maják Liberec. Preventivní programy proběhly hned v šesti třídách: 3.třída - Klima třídy, 5. a 6. třída - Závislosti, 7. třída - Krása a 8. a 9. třída - Digitální domorodci. Děti tak získaly nové informace a poznatky o těchto tématech, procvičily si spolupráci mezi sebou a hlavně byl dostatek času na vyjadřování vlastních názorů.  

FOTOGALERIE MPP MAJÁK

Preventivní programy splnily své cíle našeho školního preventivního programu.