Školní jarmark

07.05.2016 10:21

  

Děkujeme rodině Bratršovských a Piškulových za pomoc při zajišťování stánků, lavic a organizace jarmarku. Taktéž děkujeme všem ostatním rodičům, kteří pomohli třídám s výrobky. Dále patří poděkování panu Josefu Najmanovi za pomoc s dopravou a panu Miroslavu Váňovi za darování palet na výrobu pódia. V neposlední řadě patří velké poděkování panu Kuchynkovi, který zapůjčil stánky, zajistil občerstvení pro malé i velké a navíc poskytl sponzorský dar ve formě párku v rohlíku pro každého našeho žáka. Všem ostatním, kteří nějakým způsobem přispěli patří taktéž naše díky. Děkujeme za Vaši podporu!

ředitel školy

FOTOGALERIE  - ZDE

 

 Jarmark je kouzelné slovo. Alespoň pro mne. Již od mala v mé mysli vyvolávalo, a dosud stále vyvolává, představu pestré směsice barev, oděvů usedlých měšťanů, cizích kupců a jejich povozů, stánků obklopených vůní koření i pečeného masa či placek. A to vůbec nemluvím o polykačích ohně, hadích mužích a tvrdých, drsných obecních biřicích...Prostě vize zapříčiněné četbou historických románů a sledováním filmů, mnohdy úrovně poněkud nevalné...

   Leč jarmark v současnosti je poněkud prozaičtější, ne však méně pestrý. Tuto skutečnost potvrdil i nejspíše historicky první jarmark naší školy...

Od rána panovalo mezi žáky, ale i pedagogy, jakési napětí. Zřejmě každý si v duchu říkal, zda je vše v pořádku, zda se něco neopomnělo a zda se „chybička nevloudila“, jak říkávali pánové Šimek a Grossmann. A samozřejmě, jak to dopadne s počasím.

   A dopadlo. Již před desátou hodinou se opravdu vyčasilo a osvědčená parta silných hochů se pustila do díla. Netrvalo dlouho a na určeném městě stálo stanové (respektive párty stanové) městečko. Opět chvilka a fungovalo ozvučení.

A potom bylo opravdu záležitostí každé třídy, jak si svůj prostor, svůj stánek vyzdobí a zvelebí.

   Když se, již před druhou hodinou odpolední, začali objevovat první návštěvníci, bylo opravdu všechno hotovo. Stánky s označením jednotlivých tříd přeplněné zbožím všeho druhu, ověnčené vlajícími fáborky, stuhami a pentlemi, které by záviděl i vodník Česílko, lákaly již zdálky. A co teprve při bližším pohledu. Máme šikovné žáky a tak bylo k mání doslova vše. Dobroty a dobrůtky, vzrostlé sazenice rostlin užitkových i ozdobných, keramika, ubrousky, podtácky, malované sklo i bižuterie, knižní záložky i muzika na nosičích. Pochopitelně nescházela ani tombola. Pro ušlé, vybíráním a nakupováním unavené návštěvníky, kterých bylo více než dost ( v některých chvílích bylo doslova problémem přemístit se z jednoho konce „tržiště“ na druhý) bylo dokonce nachystáno příjemné posezení, které si mohli zpestřit občerstvením v podobě limonády, ti nemotorizovaní i piva.

   Celým prosluněným odpolednem nás provázel komorní program, který si, jak jinak, připravily děti. Oficiálně jarmark zahájil pan ředitel Mgr. Martin Zicháček, který navíc téměř celé odpoledne probíhající pořady uváděl. Měli jsme možnost vyslechnout jarmareční, potažmo téměř kramářské, písně, bouřlivým potleskem odměnit báječné vystoupení dětí z mateřské školy a rozpohybovat se v rytmu fitness dance. Což se opravdu i stalo a k děvčatům na pódiu se připojili i přihlížející a dokonce i děvčata ve stánku osmáků a deváťáků.

   Poté se rytmus zklidnil a členové flétnového souboru předvedli své umění. Následující divadlo nás všechny nejen upoutalo, ale především nádherně pobavilo. Děti v rolích krkavčího otce, Ježibaby, Jeníčka či Mařenky byly prostě jedinečné.

   Tečku za celým programem učinil školní pěvecký sbor. A to tečku velice krásnou.

   Myslíme si, že všichni, ať již prodávali, vystupovali, nakupovali, či se jen dívali a poslouchali, byli spokojeni s příjemně stráveným odpolednem. Všichni viděli, že žáci naší školy jsou šikulové, kteří dokáží pobavit, rozesmát, ale také donutit ke konstatování, že ta dorůstající generace je vážně fajn.

   Dovolte, abych se rozloučil parafrází známého hesla: „Jarmark je za námi, ať žije jarmark!“ 

PaedDr. Lubomír Kašpar