ŠKOLA HROU po budoucí prvňáčky

26.05.2016 06:56

Všechny květnové středy se konala v budouvě základní školy v Provodíně školička hrou pro budoucí prvňáčky. Děti se zábavnou formou seznamovaly se školním prostředím a budoucími spolužáky. Zahráli jsme si na všechny školní předměty - český jazyk, matematiku, prvouku a nechyběl ani tělocvik a výtvarka. Zaměřili jsme se na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, rozvoj grafomotoriky, slovní zásoby a sociálních dovedností, které budeme od září ještě více posilovat. Na poslední školičku přišly i žákyně z vyšších tříd, aby si s budoucími prvňáčky popovídaly a provedly je poslední hodinou školy hrou. FOTOGALERIE ŠKOLA HROU