Říjen v Mateřské škole

28.10.2017 20:22

Začátkem října se v našem ŠVP objevilo téma „Malíř podzim“. Děti malovaly krásy podzimu, obtiskávaly listí na čtvrtky, vytvářely z listí skřítky Podzimníčky a radovaly se z nevšedních výtvarných technik. Stavěly jsme podzimní obrázky z kaštanů v herně, vydlabávaly dýně a společně jsme vytvářeli podzimní a halloweenskou výzdobu v MŠ.

 

18. října přijelo za námi divadlo z Ústí nad Labem, v rámci celoročního projektu Cepík – zdravý životní styl předškolních dětí. Divadlo s názvem „Jídlo jako duha“ představilo dětem zdravé stravovací návyky formou pohádky. Ve třídě MŠ nám zanechali maňáska Cepíka a motto: „Každé jídlo, které máme, aspoň trochu ochutnáme“.

Do Mateřské školy přijela i paní fotografka. Rodiče si tak mohli zvolit ze dvou variant vánočních fotografií svých dětí.

26. října jsme pořádali první „Podzimní barevný jarmark“, výstavní a prodejní akci podzimních výrobků, která probíhala po celý den v Mateřské škole. Tímto děkujeme všem, kdo jarmark navštívil a přispěl nám na další akce pořádané MŠ. Od 16.00 hodin se ve třídě konala pro rodiče a prarodiče „Halloweenská besídka“, kde děti zazpívaly, zatancovaly a předvedly ukázku z angličtiny. Po besídce jsme se všichni společně vydali na „Hallowwenský rej“ v lampionovém průvodu. Děti plnily cestou strašidelné úkoly a na konci je čekala sladká odměna s diplomem za statečnost a halloweenským balónkem pro radost.

 

Pavla Zemanová, DiS.

MŠ Jestřebí