Recyklohraní aneb třídíme a třídíme

05.04.2018 12:15

Počátkem dubna, který je měsícem, kdy se více v rámci Dne Země zamýšlíme nad svými aktivitami, se žáci v rámci projektu Recyklohraní zamýšleli nad svou činností v oblasti recyklace odpadů. Do školy jsme pozvali odborníka na recyklaci odpadů a zapojili se i teoreticky do projektu Recyklohraní. Recyklohraní je dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpoadů, rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou her, praktických činností a kvízů. V uvedený den se žáci zúčastnili besedy a práce v týmech, které se zaměřují na recyklaci odpadů. Děti si mohly utřídit a ujasnit své poznatky a dozvědět se nové skutečnosti z dané oblasti.