První podzimní měsíc v základní škole

01.11.2018 08:31

   Říjnové dny nás zastihly v pilné práci, kterou jsme, tak jako vždy, dokázali kombinovat se zábavou a relaxací.

   Vyberme tudíž alespoň to nejzásadnější, co se v naší škole událo:

Žáci osmé a deváté třídy také letos navštívili liberecký Veletrh práce a vzdělávání s názvem Educa. Aréna tradičně nezklamala a vybírat si zájemci mohli z celkem nepřeberného množství škol, ze všech možných oborů i zaměření. Nabídek bylo skutečně mnoho, ale nechyběla ani zábava. Ono zajezdit si s robotickým vozítkem nebo si zastřílet na laserové střelnici také není k zahození. Mnozí se upevnili ve svém rozhodnutí pokračovat ve studiu na již dříve vybrané škole, někteří získali novou inspiraci a námět pro zamyšlení. Ale každý z našich budoucích absolventů opouštěl veletrh s alespoň nějakou představou.

   Ve stejné době se šesťáci a sedmáci brouzdali IQ Landií a zažívali a prožívali věci dosud nepoznané a mnohdy téměř neuvěřitelné.

   Naši nejmenší, tedy žáčkové první, druhé a třetí třídy, se v rámci „Divadelního podzimu“ podívali na krásnou pohádku „O popleteném drakovi“. Po návratu do Provodína se věnovali aktivitám zaměřeným na etiku. Věřme, že získané poznatky nehodí za hlavu a dokáží je aplikovat v reálném životě.

   Již podruhé se naše škola zúčastnila Projektového dne na Sklářské škole v Novém Boru. Pod vedením zkušených odborníků a mistrů si děti vyzkoušely nejrůznější sklářské techniky a domů si odvezly řadu vlastnoručně vyrobených suvenýrů.

   Říjen je nejen prvním opravdu podzimním měsícem,ale také důležitým mezníkem   v našich novodobých dějinách. A ten letošní byl opravdu důležitý, vždyť sto roků je opravdu pěkná řádka let.

   A tak Projektový den věnovaný stému výročí vzniku republiky prožili žáci v Jestřebí i v Provodíně opravdu smysluplně. Jestřebští žáci se v rámci besed, diskuzí, přednášek i prezentací dozvěděli mnoho zajímavého i poučného z historie tohoto významného dne a samozřejmě i z historie dnů, které 28. říjnu 1918 předcházely. Poznali celou plejádu zajímavých osobností té, pro nás již vzdálené, doby a seznámili se s životem a prostředím v posledních desetiletích podunajské monarchie. Snad nejzajímavější a nejpřitažlivější byla tato akce v deváté třídě. Žáci si totiž sami připravili zasvěcené povídání o příčinách a důvodech rozpadu starého mocnářství a vzniku tzv. nástupnických států, především samozřejmě ČSR. Problematiku posoudili z hledisek sociálně politických, kulturních, ale rozebrali ji i z pohledu vojenského se zvláštním zřetelem na vznik, úlohu a význam našich legií. Skutečně práce hodná deváťáků.

V Provodíně nejenže smíšená družstva plnila pod patronací vyučujících v dobových kostýmech úkoly související např. se státní symbolikou, ale v budově školy se vyskytoval i pan profesor Masaryk. A tak není divu, že na závěr zazněla jeho oblíbená píseň „Ach synku, synku…“

   V pátek druhý stupeň poznával naše hlavní město a odpoledne děti úspěšně vybíjely přebytečnou energii v jumpparku.

    Ovšem ani večer nebyl bez aktivit. Zájemci, a bylo jich hodně, se coby strašidýlka s lampióny vyšplhali na Spící Pannu a za odměnu, kromě krásně strašidelných i veselých zážitků, získali párek v rohlíku spolu s teplým čajem

   A na samém konci října nás navštívili lektoři z obecně prospěšné společnosti Maják. Preventivní programy (neb prevence není nikdy dost) tentokrát potěšily čtvrtou, šestou, sedmou a osmou třídu.

   Podrobnosti jako vždy naleznete na našich webových stránkách www.zsjestrebi.cz.

PaedDr. Lubomír Kašpar