Projektový den - KOMUNIKACE

21.03.2017 11:54

V rámci projektového vyučování naší školy jsme s naší třídou probírali celý den téma - KOMUNIKACE. První hodinu jsme si udělali brainstorming na toto téma. Druhou hodinu jsme poznávali a hráli různé životní situace, ve kterých je zapotřebí komunikace, učili jsme se pár slov ze znakové řeči a hodně jsme se nasmáli. Třetí hodinu jsme vyrazili na veřejná místa do vesnice. Rozdělili jsme se do skupin, připravili jsme se na konkrétní návštěvu a domluvili komunikační témata. Jako první jsme navštívili řeznictví Krkovička u Kuchynků. Pak prodavač se dětem trpělivě věnoval, odpovídal jim na jejich úmyslně popletené dotazy a při placení se úmyslně spletl, ale naši šikovní prvňáčci na jeho omyl při přepočítávání přišli. Na rozloučenou jsme dostali tašku plnou bonbónů. Pak jsme vyrazili do potravin U Kváčů. Paní prodavačka byla moc milá a nabízela nám různé potraviny a my museli počítat, co si můžeme dovolit a na co už nemáme. Na cestu jsme také dostali pytlíky bonbónů a mohli jsme jít na poštu. Na poště si další skupinka prvňáčků nechala poradit, jak se posílá pohled, hned ho napsali a nechali odeslat. Na závěr jsme vyslali dva nejupovídanější z naší třídy, aby nám domluvili, jestli bychom se mohli podívat na výstavu kočárků na Obecním úřadě v Provodíně. Mohli jsme. Vřele nás uvítali a my byli na sebe hrdi, jak jsme svůj projekt zdařile zvládli. FOTOGALERIE