Projektový den 12.11.2018

14.11.2018 16:47

Žáci sedmé a deváté třídy se zúčastnili projektového dne Řemesla na SOŠ a SOU v České Lípě.

Některé dovednosti si sami vyzkoušeli. Našli si i bývalé spolužáky, kteří je odborně seznámili

se svým studiem a praxí.