Přines a vyprávěj

07.04.2017 19:28

Volně pokračujeme v etickém projektu komunikace a hrajeme každý den třídní hru: Přines a vyprávěj. Paní učitelka první den vylosovala jednoho žáčka, který měl za úkol druhý den přinést nějakou věc ze svého domova a dlouho o ní vyprávět. Právě výběr, samostatná volba předmětu a domácí příprava je jedna z nejdůležitějších věcí umění se rozhodnout ve správné komunikaci. Po dlouhém monologu, povídání a samostatném vypravování u tabule si pak spolužáci dávají různé doplňující dotazy a žáček u tabule na ně musí odpovídat a hledat sám odpovědi na všemožné, záludné otázky spolužáků. Někdy jsou opravdu filosoficky záludné a jindy hodně osobní a je na každém z nich jak odpoví a k dotazu se postaví. Po svém vyprávění, mnohdy hodně zajímavém a velmi osobním vylosuje přednášející spolužák svého dalšího kamaráda, který se připraví na hru - Přines a vyprávěj na druhý den.