Prevence sociálně patologických jevů

16.04.2018 19:41

I v druhém pololetí probíhaly na naší škole preventivní programy, které realizuje společnost Maják, o. p. s. Jsou to programy všeobecné primární prevence, jejichž cílem je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy a efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků. V 5. a 6. ročníku to bylo toto pololetí téma programu Čas změny. V 7. ročníku program Návykové látky, jehož cílem je vést žáky k životu bez návykových látek a bez experimentování s nimi. V 8. a 9. ročníku se žáci seznámili s extrémy v životě v programu Extremismus - cílem tohoto programu je zvýšit povědomí dětí o všemožných životních situacích, se kterými se mohou v dnešním světě setkat. FOTOGALERIE