Přehled organizace školního roku 2016-2017

31.08.2016 11:58
Dobrý den, Vážení rodiče,
školní rok začínáme ve čtvrtek 1.9. - bude pouze 1 hodina. V pátek 2.9. budeme mít 4 hodiny - do 11:25.
Přehled organizace školního roku.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 20. 2. - 26. 2. 2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
Státní svátky
1. leden             Den obnovy samostatného českého státu
8. květen            Den vítězství
5. červenec         Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec         Den upálení Mistra Jana Husa
28. září               Den české státnosti
28. říjen              Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad         Den boje za svobodu a demokracii         
                                                                                                              S pozdravem Tomáš Krejčík