PŘEDVÁNOČNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY

21.12.2018 13:50

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,
za uplynulé čtyři měsíce se ve škole odehrálo několik zásadních věcí, se kterými jsme se museli nečekaně poprat. Náročná situace pro mě, jako nového ředitele byla umocněna předčasným ukončením projektu Šablony I., aby škola mohla od října nastartovat Šablony II. a čerpat tak dotaci na chůvu v mateřské škole, která velmi pomáhá učitelkám s dvouletými dětmi. Současně jsme ukončovali poslední fázi projektu Jazykové a přírodovědné učebny, kterou jsme zdárně po několika měsících administrativní práce ukončili. Výsledkem byla přiznaná dotace ve výši cca 2.3 mil. Kč a dvě nově zrekonstruované učebny s nejmodernějším vybavením. Aktuálně tedy škola disponuje jako první v republice fyzikálně-chemickou laboratoří s vestavěnými žákovskými moduly, systémem Corinth (3D vizualizace) a multifunkční jazykovou laboratoří, která umožňuje zpestřit výuku cizích jazyků komunikací žáků pomocí sluchátek ve skupinách, dvojicích i s učitelem a poslechem nezávislých audio nahrávek.

Během listopadu se stala ale situace pro školy obtížná. Jistá skupina pedagogických pracovníků se z nenadání rozhodla, že svůj pracovní poměr ve škole ukončí. Aniž by vedení školy své důvody vysvětlily, daly dvě z učitelek výpověď prakticky ze dne na den a neměly ani vůli dát škole šanci najít adekvátní náhradu během dvouměsíční výpovědní lhůty. Pracovní poměr jim byl tedy ukončen dohodou. Třetí učitelka podala výpověď do konce ledna. Do toho onemocněl na měsíc učitel českého jazyka. Tuto těžkou situaci jsme však zvládli a tím chci také poděkovat celému učitelskému sboru za suplování nad rámec svých úvazků. 
Třetí třída má již novou třídní učitelku, od února se žáci druhého stupně mohou těšit na novou paní učitelku jazyků, která bude pokračovat i v kroužcích a doučování. Posílí nás také nový pan učitel, který bude učit informatiku, matematiku a anglický jazyk. Současně převezme třídnictví v 6. třídě. Věřím, že budeme všichni oboustranně spokojeni a budeme tak moci nadále zvyšovat úroveň vzdělávání a žáky připravovat do dalších etap jejich života.

Na závěr chci poděkovat učitelkám, které odešly, za jejich práci a přínos škole a popřát jim hodně štěstí v jiných zaměstnáních. Dále chci poděkovat všem zaměstnancům ZŠ i MŠ za jejich práci a nasazení při náročných situacích. Velké poděkování patří také obci Jestřebí a panu Schreinerovi za jeho vstřícné jednání, obci Provodín, obci Chlum, SRPŠ a dalším našim partnerům, kteří nás finančně podporují.

Všem přeji hodně pohody a odpočinku v předvánočním čase i během svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a přátelské pohody kolem vás. Budeme se těšit v novém roce 2019.

Mgr. Michal Kotek
ředitel školy