Předškoláčci poznávají školu

09.03.2018 14:25

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 proběhla první hodina pro předškoláčky, které čeká v dubnu zápis do školy. Děti se seznámily s prostředím školy, vyzkoušely si, jak se sedí v lavici, píše na tabuli, jak vypadá přestávka. Počítaly do pěti, zpívaly, tancovaly a vyplňovaly první školní pracovní list. Další hodina pro předškoláčky se koná 22. 3. 2018 od 15,00 do 16,00 hod ve školní budově v Provodíně. S sebou potřebují předškoláčci pouze přezůvky.