Projekt Zdravé zuby

09.05.2016 18:15

V pátek 6. května navštívili všechny třídy na prvním stupni dva studenti medicíny, budoucí zubaři, kteří jsou zapojeni do projektu "Zdravé zuby".  Děti se  v první části, s využitím obrázků a názorných pomůcek, dozvěděly z čeho se zub skládá, proč se tvoří zubní kaz, co se děje v našich ústech po jídle a kolikrát denně si zuby čistit. Názorně předvedli techniku správného a dokonalého čištění a zároveň ukázali, jaký je nejvhodnější zubní kartáček. Druhá část byla věnována praktickému nácviku. Věříme, že tato zkušenost povede ke kvalitnější zubní hygieně.

FOTOGALERIE ZDE

Projekt ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol a mateřských škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.

Program je realizován již 16 let. Za tuto dobu se stal již tradiční součástí výchovy ke zdraví a děti mladšího školního věku tak mají možnost se dlouhodobě a systematicky seznamovat s problematikou zubního zdraví. Program má podporu MŠMT ČR, které ho doporučilo zařadit do běžné výuky, MZ ČR a Kanceláře WHO v ČR. Velmi si této spolupráce vážíme.

Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.