Poznáváme svůj kraj - Bezděz

29.09.2018 20:12

Poslední školní zářiový den jsme podnikli se žáky 5.-9.ročníku výlet za poznáním našeho regionu. Proč jezdit daleko, když je u nás krásné okolí, které spousta dětí moc nezná. Tak jsme vyrazili na nedaleký gotický hrad Bezděz. Jeli jsme vlakem na bezdězské nádraží a odtamtud pěšky vzhůru do podhradí. Zde jsme posvačili a připravili se na výstup k hradu. Každý podle svých schopností se vlastním tempem popral s cestou vzhůru do kopce a poté jsme se věnovali prohlídce hradu a všech jeho částí. Nejprve jsme si poslechli několik informací od paní průvodkyně. Protože nás bylo několik tříd, každá skupina si poté prohlédla hrad a jeho části v jiném sledu, a tak jsme se všude dobře vešli a všechno si v klidu prohlédli. Následovala svačina a nákupy v bezdězském hradním krámečku, každý si mohl něco odnést, ať už drobný suvenýr nebo něco na mlsání. Naše cesta pokračovala dál Máchovou stezkou po červené turistické značce do Doks na nádraží. Prošli jsme krásnými bezdězskými lesy a v Doksech jsme nasedli na vlak, abychom po cca 10 km celkové túry zase dorazili domů. Cesta přispěla k novým poznáním, k utužení zdraví a rozvoji vzájemných vztahů. pm

Foto  ZDE