Otevřeli jsme přes 20 zájmových útvarů školy. Zveřejňujeme seznam otevřených kroužků.

15.09.2017 09:09

V letošním školním roce jsme otevřeli rekordní množství zájmových útvarů. Dohromady se jedná o více než 20 zájmových činností a bez nadsázky se dá říci, že zapojen takřka každý a to jak ze strany učitelů, tak ze strany žáků.

Novinkou školního roku je otevření čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her. Škola získala finanční prostředky z projektu evropských fondů, a tak si můžeme finančně dovolit zvýšenou podporu čtenářské gramotnosti a logického myšlení formou volnočasových aktivit, které jsou pro všechny žáky zcela zdarma. V rámci obou klubů nakupujeme nové vybavení a pomůcky, v Provodíně i Jestřebí se v průběhu školního roku budeme snažit postupně založit novou školní knihovničku. V rámci podpory čtení a budování nových knihovniček se budeme snažit spolupracovat i s rodiči, a tak o tomto projektu zajisté ještě uslyšíte.

Seznam otevřených kroužků najde v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA - KROUŽKY. Seznam je taktéž ke stažení - ZDE. Případné dodatečné otevření nějakého kroužku je možné při naplnění minimálního počtu žáků a po dohodě s vedoucím kroužku.

V rámci jazykových kurzů pro dospělé v současné době připravujeme zveřejnění nabídky kurzů, které jsme tento školní rok připraveni nabídnout. Letos se tedy budeme ve škole opět těšit i na některé rodiče.