Olympiády v cizích jazycích v letošním roce

17.03.2018 18:08

V prvním čtvrtletí tohoto roku proběhly na naší škole jazykové olympiády v anglickém a ruském jazyce. Do olympiády v AJ se zapojilo 22 žáků, což činí krásných 50% žáků z druhého stupně. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích - mladší a starší žáci. Do okresního kola postoupil v kategorii starších žáků Jan Valta z deváté třídy a zde získal krásné 5.místo mezi 12 zúčastněnými ve své kategorii.

Dále se uskutečnila olympiáda RJ a za školu postoupili a reprezentovali žáci 9.ročníku Ondřej Pánek a Jan Valta. Ruský jazyk se u nás žáci učí pouze v kroužku po vyučování. O to cennější bylo umístění žáků v Libereckém krajském kole soutěže, kterého se účastnilo 15 žáků v dané kategorii. Všichni ostatní soutěžící se učí ruský jazyk ve školách povinně jako druhý cizí jazyk. Naši žáci se ovšem prosadili a Ondra získal pěkné umístění uprostřed soutěžících a obsadil pěkné osmé místo. Honza si vybojoval ještě o tři příčky výše 5. místo. Oba žáci jsou příkladem toho, že i v kroužku mohou žáci získávat kvalitní vědomosti a že v naší škole je výuka jazyků na kvalitní úrovni. Samozřejmě, pokud žáci podpoří vše také svým úsilím.

Aktuálně probíhá jazyková soutěž malých ruštinářů ze 4.-7. ročníku. V měsíci dubnu budou mít příležitost také němčináři ve školní olympiádě NJ.