Muzeum v České Lípě - Den Země

25.04.2016 11:39

Žáci 1. – 3. třídy dne 21. 4. 2016 navštívili ve Vlastivědném muzeu v České Lípě akci „Den Země“.

Zúčastnili se přednášky „ Ochrana životního prostředí v Libereckém kraji“, která se všem velice líbila.

V zahradě muzea shlédli vystoupení sokolníka, plnili úkoly na různých stanovištích – poznávání lesa, lesních zvířat a ptáků……

Také si zopakovali a vyzkoušeli třídění odpadu. FOTO ZDE

                                                                                                       Říhová, Brožová, Lípová