Měsíc září v doprovodu sluníčka

03.10.2016 20:34

Září  2016  v  Mateřské  škole  Jestřebí

Prázdniny odvál vítr, ovšem sluníčko nás ještě zve na toulky po okolí…

Začal nám další školní rok…

 

Úvodem něco o naší školce:
Pro letošní školní rok máme třídní vzdělávací program s názvem:

Putování se sluníčkem ke dvanácti měsíčkům a tak nás po celý rok bude provázet sluníčko v mnoha podobách.

Zapsáno máme 27 dětí ve věku 2,5 – 6 let a letos opět převažují chlapci nad děvčaty. Z celkového počtu dětí je 9 předškoláků, kteří se po celý školní rok opět budou denně věnovat malé přípravě na školu. V pracovních sešitech ( Matematika pro předškoláka, Písanka ... a Svět … ) se budou zdokonalovat v mnoha oblastech a   rozvíjet své znalosti a dovednosti.

            Pro zajímavější a modernější výuku nám byla do třídy instalována interaktivní tabule a děti se tak budou často setkávat i s jinými metodami vzdělávání. Začátkem října začne opět výuka anglického jazyka a probíhat bude také přímo v mateřské škole. Pokračovat budeme i nadále ve sběru starého tříděného papíru a plastových víček. Předškolní a střední děti opět absolvují plavecký kurz, nově bude kroužek keramiky u p.Svatuškové a mnoho dalších zajímavých akcí a činností.

            Po celý školní rok bude v naší školce absolvovat 1x týdně pedagogickou praxi slečna Barbora Libánková a tím získávat zkušenosti pro její studium v oboru předškolního vzdělávání.

 

            Jako první téma tohoto školního roku bylo zvoleno: „Jak se sluníčko přehouplo do měsíce září“. Vstup do předškolního zařízení byl pro 7 nových malých dětiček určitě přelom v jejich dosavadním životě. Někdo vstoupil do našich her a činností s úsměvem, někdo s pláčem, ale vše časem přejde a všichni pak prožijeme krásný a zajímavý školní rok.

            Společně jsme již podnikli několik kratších procházek do okolí školky, k potoku, do lesa a třeba jen takové proběhnutí a hry na školní zahradě dokážou stmelovat kolektiv dětí i učitelek. Po celý měsíc bylo o zábavu postaráno. Začali jsme „Sluníčkovou školkou“, proběhly „Hry se sluníčkem na školní zahradě“, „Sluneční hodiny“ nám sdělily, co děláme celý den a řekli jsme „Na shledanou vlaštovky“. Děti si hrály, zpívaly, sportovaly i tančily, vyráběly, malovaly i kreslily, skládaly, lepily, stříhaly … Vznikly např. knoflíkové stromy, papírová sluníčka, barevné budíky, strom z vylisovaných listů, několik vlaštovek, aj. Děti se dozvěděly, z čeho vyroste nový strom, kam chodí sluníčko spát, proč opadávají na podzim listy, proč někteří ptáci odlétají, aj.

            Organizační schůzka s rodiči byla 13. září a zákonní zástupci dětí se zde dozvěděli vše potřebné o provozu i činnosti naší mateřské školy.

 

                                                                                 

                                                                                                          Pitelková Vlasta

                                                                                                          MŠ Jestřebí