Listopad a prosinec v MŠ

17.12.2017 13:35

Listopad a prosinec v MŠ Jestřebí

V listopadu proběhl v naší školce Haloweenský rej. S dětmi jsme vydlabávali dýně a zdobili školku plnou strašidýlek. Po celý den byl ve školce „Podzimní barevný jarmark“, kde si rodiče dětí i veřejnost mohla zakoupit podzimní výrobky. Tímto všem moc děkujeme za finanční obnos, který bude použit ve prospěch všech dětí. Odpoledne jsme si společně s dětmi připravili pásmo podzimních písniček, básniček a tanečků. Po podzimní besídce se všichni shromáždili před školkou a děti v doprovodu rodičů se vydaly na Halloweenskou strašidelnou cestu. Cestou plnily mnoho úkolů jako např. vysvobození princezny, hod míčkem na strašidelný hrad atd. Přálo nám počasí a tak se společná akce povedla. Děti dostaly za statečnost a splnění úkolů sladkou dobrotu, diplom a netopýří nafukovací míček.Další týden se nesl ve znamení vystoupení. Nejdříve jsme přišli potěšit do kinokavárny důchodce pásmem tanečků a písniček, a po té jsme přivítali malé občánky básničkami a písničkami.

Do školky nám koncem listopadu dorazilo i divadlo s pohádkou „O Betlémské hvězdě“, která nám navodilapříjemnou předvánoční atmosféru.

Koncem listopadu před prvním adventem, se uskutečnil v MŠ „Vánoční jarmark“. Účast lidí i finanční částka byla veliká a tak letos bude mít Ježíšek z čeho vybírat.

Začátkem prosince se uskutečnila první část projektu z DDM Libertin „Se zvířátky po školkách“. Děti si měly možnost prohlédnout a pohladit dva hady - krajtu a korálovku. Dozvěděly se o jejich životě, kde bydlí, co jí a viděly i hadí svlek.

5. prosince k nám zavítal do MŠ Mikuláš s čerty a anděly. Děti se obávaly, že půjdou do pytle, ale nikoho si čert neodnesl. A proč taky. Ve školce jsou jen samé hodné děti. Děti všem zazpívaly písničkya tak dostaly velkou mikulášskou nadílku.

14. prosince k nám přišel v dopoledních hodinách Ježíšek. Všechna dětská očka se rozzářila, při pohledu na nadílku pod stromečkem. Na rozbalování dárků se děti vrhly s velkým nadšením, každý si našel, co se mu nejvíc líbilo.

Děkujeme za sponzorský dar paní Gabrielové, všem rodičům za přispění na podzimním a vánočním jarmarku, paní Haštabové za zapůjčení kostýmu na divadlo na vánoční besídku.

Poděkování patří také OÚ Jestřebí, vedení  Základní školy Jestřebí,  všem zaměstnancům MŠ, rodičům a přátelům školy, dětem a všem, kteří se aktivně zapojili do akcí Mateřské školy Jestřebí.

Závěrem mi dovolte popřát všem šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti a do nového roku jen to nejlepší.

 

                                                                                                                                                                                   Za děti a kolektiv MŠ

                                                                                                                                                                                   Pavla Zemanová, DiS.