Kde končí žlutý kontejner...

23.04.2018 12:51

V pátek 20. dubna žáci druhého stupně navštívili provozovnu mezinárodní společnosti Suez v Srní. Tato firma poskytuje ekologické a bezpečné služby zpracování a využití odpadů pomocí vyspělých technologií. Využívá odpady jako zdroje pro budoucnost, a chrání tak omezené zdroje přírodní. Žáci viděli linku na výrobu recyklátu z použitých folií a stroj na drcení ostatních plastů. Drť se dál míchá s papírem a dřevem a vzniká alternativní palivo, které se spaluje ve speciálních pecích v cementárnách. 

Suez pomáhá chránit životní prostředí a připravil pro žáky výsadbu stromů ve svém areálu. Každý si zasadil svůj vlastní stromek, který bude označený jmenovkou. Akce byla velmi dobře připravená a zajištěná. Na závěr dostali žáci drobné občerstvení.

Fotogalerie ZDE

Odkaz na článek paní Livie Vážné Hoffmannové ZDE