Jsem originál

01.11.2018 20:57

Jsem originál - na toto téma diskutovali žáci se zástupcem společnosti Maják, která se věnuje prevenci sociálně-patologických jevů. Součástí tříhodinového programu byla nejen diskuze, ale také hry a aktivity zaměřené na rozvoj dovedností a schopností žáků. V souvislosti s originalitou jsme se dotkli také tématu šikany, které trápí nejen školy, ale i celou společnost. Žáci si povídali o tom, jak šikaně přecházet a jak k ní přistupovat, když se s ní setkají a jaké jsou možnosti jejího řešení. Lektorka Petra žáky zaujala a její program byl pro žáky zajímavý a aktivně se ho účastnili.               Mgr.Pavla Mičíková