Jarmark se opět vyvedl!

19.05.2017 10:30

Školní jarmark 2017 byl ve znamení slunečného počasí, krásných výrobků a velmi vydařených vystoupení. Čtvrtek 18. 5. 2017 byl tak pro mnoho žáků vyvrcholením jejich dlouhodobé přípravy v rámci zájmových kroužků, premiéru zde měla školní kapela The Sleeping Stones, jejíž první veřejné vystoupení bylo zcela ohromující. Víte, že kapela přijímá nové členy? Pokud máte muzikální vlohy, tak rozhodně neváhejte, protože toto uskupení čeká dozajisté slibná kariéra!

Ostatní vystoupení byla však neméně hodnotná a zdařilá, umění pohybu a tance předvedly děvčata z pohybového kroužku pod vedením Mgr. Beránkové a v moderním pojetí  zatancovala děvčata ze 6. a 7. třídy. Holky, kloubok dolů, bylo to super. 

Nádhernou pohádku o Červené Karkulce nám profesionálním způsobem předvedl divadelní kroužek a 5. třída předvedla pěvecké vystoupení s důvtipným textem a názvem "Penzion Česko". Co by to bylo za školní akci, kde by nevystoupily Provodínské flétničky, které se nám představily v krásných nových společných tričkách a ke stálici školních programů patří samozřejmě vystoupení školního sboru. Všem dětem i učitelům a vedoucím kroužků patří velké poděkování.

Nesmíme však zapomenout na samotný stánkový prodej a mravenčí prácičku jednotlivých tříd. Výrobky byly opět velmi zdařilé, a tak nezbývá než smeknout před šikovností našich žáků a všech třídních vyučujících. Zpestřením letošního ročníku byla přítomnost bývalého žáka školy Ondřeje Pánka, který přijel společně s kroužkem sokolnictví ze SLŠ Šluknov, návštěvníci tak měli možnost zblízka pozorovat překrásné dravce a zhlédnout ukázky sokolnického umění.

Návštěvnost akce byla opět velmi dobrá, a tak nezbývá než všem zúčastněmým poděkovat za jejich návštěvu a podporu.  

Zvláštní díky patří rodině Piškulů, Bratršovských a Kuchynků, jejichž pomoc výrazně přispěla k zajištění organizace akce. Nemenší dík patří všem učitelům, vedoucím kroužků a ostatním podporovatelům školy. V neposlední řadě našim šikovným žákům. Všechna čest! Za rok tedy opět na shledanou.

Mgr. Martin Zicháček

Fotoalbum - škola + Fotoalbum paní Loudátová

  Video - The Sleeping Stones (video 1) + video 2

Video - divadlo Červená Karkulka