Jaká byla škola v měsíci lednu?

04.02.2017 08:43

V lednu se naše škola poprvé zapojila do charitativní akce s názvem Tříkrálová sbírka.
Koledníci, tedy naši žáčkové spolu s vychovatelkami Monikou a Hankou, putovali od domu k domu a s písničkou prosili o finanční dar. Ne však pro sebe, to v žádném případě. Tříkrálová sbírka je určena pro pomoc našim bližním, kteří trpí nouzí. Koleda se nezastavila ani před školními dveřmi a koledníci navštívili také vyučující v jednotlivých třídách i pana ředitele.

V ten pátek, kdy ještě nebylo třináctého, se deváťáci vypravili na návštěvu do Soukromé podnikatelské školy v České Lípě. Cílem bylo nejenom se seznámit se školou jako takovou, prohlédnout si učebny a udělat si známosti s vyučujícími, ale, a to především, získat hlubší a podrobnější znalosti z problematiky finanční gramotnosti. Povedlo se. A tak se vrátili bohatší o vědomosti a znalosti, které možná, kdo ví, využijí v praktickém životě. A dost možná, že se někdo z nich zúčastní mistrovství republiky ve finanční gramotnosti, někteří byli opravdu dobří.

Stejně spontánně jako do Tříkrálové sbírky se naše děti zapojily do celonárodního projektu Sněhuláci pro Afriku. V tomto případě je cílem finanční podpora afrických žáčků školou povinných. Ne všichni mají totiž možnost povinnou školní docházku absolvovat. A právě Sněhuláci jim v tom mají pomoci. Děti z některých tříd a z družiny si nejenom užily při stavbě sněhuláků spoustu zábavy, ale ještě vlastně odvedly práci za několik set korun.

A jednou ve středu, kolem poledního, do školy dorazili hasiči. Přijeli z Doks a ukázali dětem svou výstroj a výzbroj, ale také vybavení hasičského vozidla. A nejenom ukázali, leccos si děti ze čtvrté, páté a šesté třídy mohly v klidu osahat, případně i vyzkoušet.
V rámci velice poutavého a zajímavého vypravování hasiči předvedli několik názorných ukázek, především z oblasti poskytování první pomoci. Tato zajímavá akce byla pro děti jistě inspirací a některé motivovala k účasti v soutěži Požární ochrana očima dětí.

V úterý, 31. ledna 2017, skočilo první pololetí. Než se tak stalo, došlo u nás ještě k jedné zajímavé události. Uskutečnilo se školní kolo recitační soutěže.
Po velké přestávce se žáci čtvrté až deváté třídy shromáždili v učebně čtvrté třídy, aby povzbudili a potleskem ocenili výkony svých kamarádů – recitátorů. Každý ročník měl své zastoupení, některý větší, některý menší, a přestože svou roli sehrávala určitá nejistota z veřejného vystupování, všichni svou roli zvládli přinejmenším dobře.
Tím ovšem značně ztížili úlohu odborné porotě a silně znesnadnili její rozhodování. Rozhodujte, když jsou všichni velmi dobří! V okresním kole nás tedy budou reprezentovat Honza Valta, Tereza Šujanová, Dominika Petráčková a Eliška Bendová.

Během ledna došlo ještě k dalším událostem. O všech si můžete přečíst a fotomateriál prohlédnout na webových stránkách jednotlivých tříd. Stačí nahlédnout na webové stránky naší školy (www.zsjestrebi.cz) a číst… a dívat se…

PaedDr. Lubomír Kašpar